Projektet Välskötta vägar i Lovisa – En framgångsrik insats för att förbättra vägnätet!

Projektet Välskötta vägar i Lovisa 2022–2023, som inleddes av landsbygdsenheten i Lovisa stad, visade sig vara framgångsrikt och uppnådde flera viktiga mål. I Lovisa finns det cirka 150 väglag som sköter nästan 400 kilometer av enskilda vägar.

Ett av de viktigaste resultaten av projektet är den ökade informationen till väglagen, vilken har förbättrat transparensen i underhållet och utvecklandet av vägnätet. Genom projektet har man också gjort ansökningsprocessen för bidrag lättare för väglagen, vilket gjort det möjligt att använda resurserna effektivare och att snabbare reagera på reparationsbehoven på enskilda vägar.

”Detta är ett viktigt steg mot säkrare och bättre underhållna enskilda vägar, vilket gynnar det lokala samhället i stor utsträckning. Projektets framgång återspeglar Lovisa stads engagemang för att förbättra infrastrukturen och främja kommuninvånarnas välbefinnande”, konstaterar landsbygdsombudsman Carolina Sjögård.

Väglagen nöjda med samarbetet

”Deltagarna i projektet ansåg att projektet och dess genomförande var positivt och upplevde att det gynnar många väglag”, berättar landsbygdsombudsman Carolina Sjögård.

I anknytning till projektet genomförde landsbygdsenheten i Lovisa stad också en enkät där man bad om respons och kartlade entusiasmen hos deltagarna i de projektrelaterade evenemangen. Det kom in många svar på enkäten, och majoriteten hade deltagit i projektrelaterade evenemang. De som besvarade enkäten var nöjda med kundservicen och möjligheten att ansöka om bidrag elektroniskt. Uppskattning uttrycktes för personalen på Lovisa landsbygdsenhet, som ansågs göra ett värdefullt arbete för frågor om enskilda vägar genom att dela information och tillhandahålla utbildning och stöd i vägfrågor.

Bland dem som svarade på enkäten lottades det ut välbehövliga plogpinnar. Ljungåsa-Lukusunds väglag tog hem vinsten. Grattis!

Landsbygdsnämndsledamöterna Marina Bruce och Annina Hollmén drog vinnaren av plogpinnarna på landsbygdsnämndens sammanträde 8.2.2024.

Bidrag för enskilda vägar i Lovisa 2024–2025

Landsbygdsenheten i Lovisa stad meddelar att ansökningen av bidrag för enskilda vägar i Lovisa har öppnats. Bidragen för enskilda vägar ger väglagen möjlighet att förbättra och underhålla de enskilda vägarna i Lovisa. Vid beviljandet av bidrag iakttas grunderna för bidrag till enskilda vägar 2024–2025.

Bidrag för underhåll av enskild väg 2024, ansökningstid 1.2–5.4.2024

Grundförbättringsbidrag för enskild väg 2025, ansökningstid 1.2–9.8.2024

Grunder för bidrag till enskilda vägar 2024–2025

Slutrapport – projektet Välskötta vägar i Lovisa 2022–23

Tack för samarbetet!

Lovisa stad
landsbygdsenheten

Carolina Sjögård
landsbygdsombudsman
tfn 0440 555 338
carolina.sjogard@loviisa.fi