Ehdota jotain mitä Loviisa tarvitsee – kaupunki toteuttaa suosituimman idean 20 000 eurolla

Loviisassa kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa osallistuvaa budjetointia, jossa asukkaat voivat uudella tavalla vaikuttaa siihen miten yhteisiä verovaroja käytetään. Asukkailta pyydetään nyt ensiksi ehdotuksia millaisiin projekteihin 20 000 euron budjettivaroja voisi käyttää. Ehdotuksia voi jättää 28.2.2023 asti. Ideavaiheen jälkeen asiantuntijat arvioivat ehdotusten toteuttamiskelpoisuuden. Ehdotukset, jotka todetaan täyttävän asetetut vaatimukset, julkaistaan viimeistään alkukesästä, jolloin asukkaat pääsevät äänestämään toteutettavaa projektia.

Jätä ehdotuksesi

Anna osallistuvan budjetoinnin ehdotuksesi sähköisellä lomakkeella tai paperilomakkeella Lovinfossa 28.2.2023 mennessä. Alaikäiset voivat jättää ehdotuksia yhdessä opettajan tai huoltajan kanssa. Seurat ja yhdistykset voivat myös jättää ehdotuksia.

Ehdotuksien vaatimukset

  • ehdotus on toteutettavissa laadukkaasti enintään 20 000 euron määrärahalla
  • ehdotuksen toteuttaminen on kaupungin toimivallassa
  • ehdotus on toteutettavissa budjettivuoden 2023 aikana
  • ehdotus edistää Loviisan strategian toteutumista (visio, arvot ja strategiset tavoitteet)
  • ehdotus ei aiheuta kaupungille huomattavia toistuvia henkilöstö- tai muita kuluja
  • ehdotus ei ole voimassa olevan kaavan tai kaupungin toimivaltaisen toimielimen tekemien päätösten vastainen
  • ehdotus ei ole ristiriidassa kaupungin toimintaa ja palveluja koskevien kehittämissuunnitelmien tai ohjelmien kanssa
  • ehdotus ei tavoittele taloudellista voittoa

Tervetuloa mukaan ideoimaan!