Toimita omat jätteet luvallisiin vastaanottopaikkoihin! – Loviisan kaupunki

Kuva: Loviisan kaupungin varikko

Jätteiden vieminen kaupungin alueille kielletty

Loviisan kaupunki muistuttaa kaikkia asukkaita, että kaupungin alueille, myös kaupungin varikon alueelle, on ehdottomasti kiellettyä tuoda omia jätteitä. Tämä kielto koskee kaikkia jätejakeita, mukaan lukien rakennusjätteet, roskat, puutarhajätteet, renkaat sekä pilaantuneet maa-ainekset.

Luvalliset vastaanottopaikat

Kaikki jätteet on toimitettava asianmukaisiin ja luvallisiin vastaanottopaikkoihin. Tämä käytäntö on välttämätön ympäristön suojelun ja alueen siisteyden ylläpitämiseksi. Jätteiden luvaton hylkääminen luontoon aiheuttaa ympäristöhaittoja, heikentää alueen viihtyisyyttä ja voi johtaa merkittäviin puhdistuskustannuksiin.

Jätteiden hylkääminen luontoon ja toisen alueelle on laissa kielletty (roskaamiskielto, jätelaki 72. §). Roskaantumisesta voi ilmoittaa ympäristönsuojeluun ja/tai poliisille.

Jätehuoltomääräykset ja valvonta

Loviisassa noudatetaan Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä ja Lapinjärvellä Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä. Jätehuoltomääräyksissä on määrätty jätehuollon järjestämisen menetelmistä, jätteistä aiheutuvan haitan ehkäisemisestä sekä muista jätehuoltoon liittyvistä asioista. Jätelaki ja paikalliset määräykset koskevat kaikkia kuntien asukkaita sekä alueen toimijoita. Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen vastaa jätehuollon valvonnasta Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan alueilla.

Lisätietoja ja hyödyllisiä linkkejä:

Kaupungin jäteasemat ja hyötyjätepisteet: Loviisan kaupungin verkkosivut

Loviisan kaupunki/jätehuolto

Yhteistyöllä voimme varmistaa, että Loviisa pysyy puhtaana ja viihtyisänä asuinympäristönä kaikille.

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus