Ta ditt avfall till tillåtna mottagningsplatser! – Lovisa stad

Bild: Lovisa stads depå

Det är förbjudet att föra avfall till stadens områden

Lovisa stad påminner alla invånare att det är absolut förbjudet att föra ens eget avfall till stadens områden, också till stadens depåområde. Detta förbud gäller alla avfallskomponenter, inklusive byggavfall, skräp, trädgårdsavfall, däck samt förorenad jord.

Tillåtna mottagningsplatser

Allt avfall ska levereras till lämpliga och tillåtna mottagningsplatser. Denna praxis är nödvändig för att skydda miljön och hålla området snyggt. Att avfall lämnas otillåtet i naturen medför miljöolägenheter, försämrar områdets trivsel och kan leda till betydande kostnader för sanering.

Det är förbjudet enligt lag att lämna avfall i naturen eller på någon annans mark (nedskräpningsförbud, avfallslagen § 72). Man kan anmäla nedskräpning till miljövården och/eller polisen.

Avfallshanteringsföreskrifter och övervakning

I Lovisa följer man Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter och i Lappträsk Kymmene avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter. I avfallshanteringsföreskrifterna bestäms om metoder för ordnande av avfallshantering, förebyggande av olägenheter med avfall samt andra saker som anknyter till avfallshantering. Avfallslagen och de lokala föreskrifterna gäller alla kommuninvånare och aktörer på området. Lovisa stads miljövårdsmyndighet svarar för övervakningen av avfallshanteringen i Lovisa stad och Lappträsks kommun.

Ytterligare information och nyttiga länkar:

Stadens avfallsstationer och insamlingsplatser för återvinnbart avfall: Lovisa stads webbplats

Lovisa stad/avfallshantering

Genom samarbete kan vi säkerställa att Lovisa fortsätter att vara en ren och trivsam boendemiljö för alla.

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur