Jätehuolto

Me kaikki olemme kuluttajia ja tuotamme väistämättä jätteitä. Kuluttamisessa tulee kuitenkin pyrkiä jätteiden vähentämiseen ja kierrättämisen tehostamiseen.

Jätteen haltijan on huolehdittava asumisessa syntyneen jätteen ja sen kaltaisen muun kuin ongelmajätteen jätehuollon järjestämisestä ja sen kustannuksista.
Loviisan kaupungin vastuulla olevista jätehuollon palvelutehtävistä vastaa Rosk’n Roll Oy. Lapinjärven kunnan jätehuollon palvelutehtävät hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy. Yhtiöille kuuluu jätteen keräilyn järjestäminen, jätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanotto, jätteiden hyödyntäminen sekä jäteasemien ja hyöty- ja aluekeräyspisteiden ylläpito.

Loviisassa noudatetaan Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä ja Lapinjärvellä Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä. Jätehuoltomääräyksissä on määrätty jätehuollon järjestämisen menetelmistä, jätteistä aiheutuvan haitan ehkäisemisestä ynnämuista jätehuoltoon liittyvistä asioista. Määräykset koskevat kaikkia kuntien asukkaita sekä alueen toimijoita.

Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen vastaa jätehuollon valvonnasta Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan alueilla.

Aluekeräyspiste. Kuva: Maud Östman