Uusia rajoituksia yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin 4.12.2021 alkaen 

koronavirus coronavirus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 2.12.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla uusista rajoituksista, jotka koskevat sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Myös yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttöä rajoitetaan. Määräykset ovat voimassa ajalla 4.–31.12.2021. 

Päätöksellä kielletään lauantaista 4.12.2021 alkaen kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Rajoituksen voi välttää ottamalla tilaisuudessa käyttöön koronapassin.

Loviisassa esimerkiksi Loviisan kaupungin museo tarkistaa museokävijöiden koronapassin lauantaista 4.12.2021 lähtien.

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset

Aluehallintoviraston päätös velvoittaa muun muassa kuntia, uskonnollisia yhteisöjä ja yksityisiä yhteisöjä järjestämään yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Päätöksessä tarkoitettuja tiloja ovat muun muassa

  • sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun
  • alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen
  • asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta muun muassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin tai muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Lue aluehallintoviraston tiedotteesta tarkemmin, mitä tiloja päätös koskee ja mitä toimijoita määräys velvoittaa.

Ajankohtaista koronaviruksesta Loviisan kaupungin verkkosivustolla

Lisätietoja:

perusturvajohtaja Carita Schröder, puh. 040 570 2807, carita.schroder@loviisa.fi
johtava lääkäri Marika Ylärakkola, puh. 040 665 1825, marika.ylarakkola@loviisa.fi