Nya restriktioner för allmänna evenemang och sammankomster träder i kraft 4.12.2021

koronavirus coronavirus

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutade 2.12.2021 om nya restriktioner för kommunerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Restriktionerna gäller allmänna evenemang och sammankomster som ordnas inomhus. Man ställer också restriktioner på användningen av lokaler avsedda för begränsade kund- eller deltagarkretsar samt för sådana som är öppna för allmänheten. Bestämmelserna gäller för tiden 4–31.12.2021.

Med beslutet förbjuds från och med lördag 4.12.2021 alla allmänna evenemang och sammankomster inomhus där deltagarantalet överskrider 20 personer. Restriktionen kan undvikas genom att ta i bruk coronapasset för evenemanget.

I Lovisa börjar till exempel Lovisa stads museum granska museibesökarnas coronapass från och med lördag 4.12.2021. 

Förutsättningar för användningen av lokaler avsedda för kunder och deltagare 

Regionförvaltningsverkets beslut förpliktar bland annat kommunerna, religiösa samfund och privata gemenskaper att ordna användningen av lokaler avsedda för begränsade kund- eller deltagarkretsar samt för sådana lokaler som är öppna för allmänheten på ett sådant sätt att man kan förebygga risken för smitta orsakad av närkontakt mellan kunderna, deltagarna i verksamheten och grupperna. 

Lokaler som avses i beslutet är bland annat 

  • inomhuslokaler som används för samtidig vistelse av över 10 kunder eller deltagare
  • utomhusområden som områdes- och funktionsmässigt avgränsats och som används för ändamål avsedda för samtidig vistelse av över 50 kunder eller deltagare
  • oberoende av antal kunder eller deltagare lokaler avsedda för lagsport, gruppgymnastik, kontaktsporter och övrig motsvarande idrott. Samma gäller för gym och andra liknande lokaler för idrott inomhus.

Aktören kan uppfylla sina förpliktelser genom att begränsa antalet kunder, med arrangemang som gäller kundplatser eller lokaler eller på ett annat sätt som beaktar särdragen för aktörens verksamhet. Bestämmelsen gäller inte läroanstalters verksamhet, småbarnspedagogik, professionell idrott eller verksamhet som omfattas av privatliv eller familjeliv.

Läs noggrannare i regionförvaltningsverkets meddelande vilka lokaler beslutet gäller och vilka aktörer bestämmelsen förpliktar.

Aktuellt om coronaviruset på Lovisa stads webbplats

Ytterligare uppgifter:
grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, tfn 040 570 28 07, carita.schroder@loviisa.fi
ledande läkare Marika Ylärakkola, tfn 040 665 18 25, marika.ylarakkola@loviisa.fi