Vedenjakelun keskeytys Isnäsin vedenottamon alueella 4.5.2021 kello 8–16

Loviisan vesiliikelaitos tiedottaa, että vedensaanti keskeytyy verkostotöiden takia Isnäsin vedenottamon alueella tiistaina 4.5.2021 kello 8–16. Keskeytys koskee kaikkia kiinteistöjä (myös vesiosuuskunnat), jotka sijaitsevat Isnäsin vedenjakelualueella.

Asiakkaita pyydetään varautumaan katkokseen ottamalla vettä talteen. Tilapäinen vedenjakelu on Cafe & Bar Tirkun edessä. Vedenjakelu voidaan aloittaa ilmoitettua aikaisemmin, heti työn valmistuttua.

Huomioitavaa

Käyttöönoton yhteydessä putkistoista voi irrota saostumia ja ruostetta, joista voi aiheutua veden sameutta ja värillisyyttä. Nämä eivät ole terveydelle vaarallisia haittoja, mutta niistä saattaa aiheutua hanojen ja pesukoneiden sihtien tukkeutumista ja vaalean pyykin värjäytymistä. Putkistoihin on myös saattanut päästä ilmaa, joka voi aiheuttaa kolinaa ja pärskintää. Haittojen poistamiseksi suositamme veden juoksuttamista, kunnes vesi kirkastuu. Pahoittelemme vesikatkosta aiheutuvia haittoja sekä veden laadun hetkellistä huonontumista.

Työstä vastaa

Kjell Holmberg, vesilaitostyöntekijä, puh. 0440 555 844
Markku Paakkarinen, vesiliikelaitoksen johtaja, puh. 0440 555 409
Päivystys, puh. 0440 555 902

Lisätietoja Loviisan Vesiliikelaitoksen sivuilla.