Avbrott i vattenförsörjningen 4.5.2021 klockan 8–16 i Isnäs

Affärsverket Lovisa Vatten meddelar att vattenförsörjningen på Isnäs vattentags område avbryts tisdag 4.5.2021 klockan 8–16 på grund av arbeten i stadens vattenledning. Det här berör alla fastigheter (också vattenandelslag) som befinns i Isnäs vattendistributionsområdet.

Kunderna bes att förbereda sig för avbrottet genom att ta vatten i förvar. Tillfällig utdelning av dricksvatten ordnas ytterom Cafe & Bar Tirkku. Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelas, genast då arbetet är utfört.

Att ta i beaktande

Då rören tas i bruk på nytt kan avlagringar och rost lösgöras som medför att vattnet blir grumligt och missfärgat. Detta är inte farligt för hälsan men det förorsakar att kranar och tvättmaskinens sil kan täppas till och vit tvätt kan bli missfärgad. I rörsystemet kan även ha kommit luft som åstadkommer buller och fräs. För att avlägsna olägenheterna rekommenderar vi att spola vatten, tills det klarnar. Vi beklagar olägenheterna i samband med avstängningen samt vattnets tillfälligt försämrade kvalitet.

För arbetet svarar
Kjell Holmberg, Vattenverksarbetare, tfn 0440 555 844
Markku Paakkarinen, direktör för vattenaffärsverket, tfn 0440 555 409
Jour, tfn 0440 555 902

Mera information på Affärsverket Lovisa Vattens sidor.