Ympäristönsuojelumääräykset nähtävillä – mielipiteitä voi esittää 17.6.2019 asti

Loviisan ja Lapinjärven ympäristönsuojelumääräyksiä on tarpeen päivittää. Nähtävillä olevista ehdotuksista voi nyt jokainen kuntalainen, kesäasukas tai yritys tehdä muistutuksen tai esittää mielipiteensä.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ensimmäisen kerran astuneet voimaan sekä Loviisassa että Lapinjärvellä jo viisitoista vuotta sitten. Määräysten tarkoitus on täsmentää ympäristönsuojelulakia, lakipykälät kun usein voivat olla melko yleisluontoisia ja tulkinnanvaraisia.

Ympäristönsuojelumääräykset edistävät asukkaiden tasapuolista kohtelua ja antavat eri tilanteisiin konkreettiset pelisäännöt. Tavoitteena on ympäristön tilan ja tätä kautta asukkaiden viihtyvyyden parantaminen.

Määräyksistä on nyt tarkoitus poistaa ne pykälät, joiden sisältö löytyy samanlaisena suoraan lainsäädännöstä. Muutamia pykäliä yhdistetään, koska samasta asiasta on nyt määrätty joissain tapauksissa kahdessa kohdassa. Jätevesien käsittelyä koskevia määräyksiä täsmennetään, tällä hetkellä esim. etäisyysvaatimukset voivat tietyillä kiinteistöillä olla mahdottomia toteuttaa.

Täysin uusi määräys koskisi veneiden pesua vesistössä. Rannikkoalueella on toimijoita, jotka tarjoavat pienveneiden mekaanista pesua vedessä. Tällainen olisi ehdotuksen mukaan sallittua vain pienvenesatama-alueilla ja niin, että pesussa mahdollisesti irtoavat jätteet (esim. maali) saadaan kerättyä talteen. Tämä määräys koskisi vain Loviisaa.

Määräykset ovat kuntakohtaiset, ja Lapinjärven ympäristönsuojelumääräykset hyväksyy Lapinjärven kunnanvaltuusto.

Muistutukset ja mielipiteet on jätettävä Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle viimeistään 17.6.2019

Ehdotus Loviisan päivitettäviksi ympäristönsuojelumääräyksiksi

Ehdotus Lapinjärven päivitettäviksi ympäristönsuojelumääräyksiksi