Miljöskyddsföreskrifterna finns till påseende – åsikter kan lämnas in senast 17.6.2019

Miljöskyddsföreskrifterna i både Lovisa och Lappträsk behöver uppdateras. Förslagen finns nu till påseende, och varje kommuninvånare, sommargäst eller företagare kan lämna in anmärkningar eller åsikter om föreskrifterna.

I både Lovisa och Lappträsk har av kommunen utfärdade miljöskyddsföreskrifter funnits redan i femton års tid. Avsikten med föreskrifterna är bland annat att precisera miljöskyddslagen eftersom lagparagrafer ofta kan vara ganska allmänna och svårtolkade till sin natur.

Miljöskyddsföreskrifterna främjar också likabehandlingen av befolkningen och ger konkreta spelregler för olika situationer. Målsättningen är att förbättra miljöns tillstånd vilket samtidigt även förbättrar invånarnas trivsel.

Det är meningen att slopa sådana föreskrifter om vilkas innehåll redan direkt har stadgats i lagstiftningen. Några föreskrifter slås ihop, eftersom man i föreskrifterna nu har stadgat som samma sak på två ställen. Föreskrifterna som gäller hanteringen av avloppsvatten ses över, de gällande föreskrifterna innehåller t.ex. avståndskrav som på vissa fastigheter kan vara omöjliga att uppnå.

En helt ny föreskrift skulle gälla tvätt av båtar i vattendrag. På kustområdet finns företagare, som erbjuder mekanisk tvätt av båtar i vatten. Dylik verksamhet skulle vara tillåten enbart vid småbåtshamnar och så, att det avfall som eventuellt uppstår (t.ex. flagad målfärg) skall tas om hand. Denna föreskrift skulle gälla enbart Lovisa.

Miljöskyddsföreskrifterna är kommunvisa, och i Lappträsk godkänns miljöskyddsföreskrifterna av Lappträsk kommunfullmäktige.

Anmärkningar och åsikter skall lämnas in till byggnads- och miljönämnden i Lovisa senast 17.6.2019.

Förslaget till miljöskyddsföreskrifter i Lovisa

Förslaget till miljöskyddsföreskrifter i Lappträsk