Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset ovat kuntakohtaiset. Loviisassa ja Lapinjärvellä paikalliset olosuhteet ovat samanlaiset ja määräykset ovat siksi yhteneväiset.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa erityisistä syistä myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräysten noudattamisesta.

Loviisan ja Lapinjärven ympäristönsuojelumääräykset päivitetään! Tutustu ehdotuksiin ja kerro mielipiteesi 17.6.2019 mennessä!

Ympäristönsuojelumääräykset sisältävät määräyksiä muun muassa:

  • jätevesien käsittelystä
  • ajoneuvojen ja veneiden pesusta
  • betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä
  • maanrakentamisesta
  • melusta
  • öljysäiliöistä
  • maalämpöjärjestelmistä
  • hevosten ulkoalueiden sijoittamisesta.