Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset ovat kuntakohtaiset. Loviisassa ja Lapinjärvellä paikalliset olosuhteet ovat samanlaiset ja määräykset ovat siksi yhteneväiset.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa erityisistä syistä myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräysten noudattamisesta.

Ympäristönsuojelumääräykset sisältävät määräyksiä muun muassa:

  • jätevesien käsittelystä
  • ajoneuvojen ja veneiden pesusta
  • betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä
  • maanrakentamisesta
  • melusta
  • öljysäiliöistä
  • maalämpöjärjestelmistä
  • hevosten ulkoalueiden sijoittamisesta.