Nähtävillä olevat kaavat ja suunnitelmat

ASEMAKAAVAEHDOTUKSIA NÄHTÄVILLÄ

Seuraavien asemakaavamuutosten ehdotukset ovat julkisesti nähtävillä 3.7.-17.8.2020:

  • Asemakaavan muutos, kaupunginosa 11, Valko, korttelit 1105, 1107, osat kortteleista 1106 ja 1108 sekä niihin rajautuvat katu- ja viheralueet, Troolisatama III. Aineistoihin pääset tästä.
  • Asemakaavan muutos, kaupunginosa 5, Eteläharju, korttelin 503 osa sekä siihen rajautuvia katu- ja viheralueita, Englanninkatu/Haravankyläntie. Aineistoihin pääset tästä.
  • Asemakaavan muutos, kaupunginosa 20 Liljendal, kortteli 10 ja osa Dunkatien katualueesta, Dunkatie/Krogarintie. Aineistoihin pääset tästä.

Asiakirjat ovat nähtävillä Lovinfon (Mariankatu 12 A) ilmoitustaululla ja kaupungin verkkosivustolla.


Aiemmin nähtävillä olleita aineistoja näet kunkin kaavahankkeen omalta sivulta.

Muistutukset kaavaehdotuksista sekä mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavaluonnoksista tulee toimittaa nähtävilläoloaikana joko Loviisan kaupungin asiakaspalvelupiste Lovinfoon (Mariankatu 12 A) tai postitse osoitteeseen:

Kaupunkisuunnitteluosasto
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus
PL 77
07901 Loviisa

tai sähköpostitse kaavoitus@loviisa.fi.