Vireillä olevat asemakaavahankkeet

Loviisassa on vireillä useita asemakaavahankkeita. Aktiivisesti työstettävien hankkeiden viimeisimmät vaiheet ja nähtävillä olevat tai olleet asiakirjat selviävät näiltä sivuilta. Nähtävilläoloaikana asiakirjat ovat nähtävillä myös kaupungin virallisella ilmoitustaululla Lovinfossa.

Mielipide/muistutus mallilomake