Loviisan kaupunginjohtaja eroaa tehtävästään

Yhteistyöedellytysten merkittävästi vaikeuduttua Loviisan kaupunginhallituksen kanssa kaupunginjohtaja Olavi Kaleva on yhteisymmärryksessä kaupunginhallituksen kanssa päätynyt ratkaisuun, jossa hän on vapaaehtoisesti jättänyt erohakemuksensa Loviisan kaupunginjohtajan tehtävästä. Lisätietoja antaa Loviisan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén, puh. 040 197 2569

Loviisan kaupungin vaalitulos vahvistettu

Loviisan kaupungin kuntavaalien tulos on tänään 12.4.2017 vahvistettu keskusvaalilautakunnan päätöksellä. Kaupunginvaltuuston kokoonpano ei vaali-illasta muuttunut. Uusi valtuustokausi alkaa kesäkuussa 2017.

Vaalit

Seuraavat vaalit ovat aluevaalit sunnuntaina 23.1.2022 kello 9–20. Ennakkoäänestys kotimaassa on 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022. Äänestää voivat kaikki 18 vuotta täyttäneet. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Jokainen voi äänestää…

Oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen ja lautakunnan ja niiden alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Hallintovalitus

Kunnan viranomaiset ja viranhaltijat tekevät paljon päätöksiä erityislakien nojalla. Erityislainsäädännön muutoksenhakua koskevat säännökset menevät kuntalain säännösten edelle.