Perusturvalautakunnan 8.3.2018 kokouksen pöytäkirja

Perusturvalautakunnan 8.3.2018 kokouksen pöytäkirja nähtävillä 21.3 – 10.4.2018. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 8.3.2018 Liite PL § 19 nro 1 Liite PL § 19 nro 2 Liite PL § 20 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Ympäristönsuojelutarkastajan päätös meluilmoituksesta

Päätöksen antopäivä 16.3.2018

Yllä mainittuna päivänä annetaan ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen viranhaltijapäätös meluilmoituksesta:

Alue, johon toiminta kohdistuu on Ilmarisentien uusi teollisuusalue, Troolisatamassa, Loviisan kaupungissa. Toiminta on kivien louhintaa ja murskausta.

Päätös siihen kuuluvine asiakirjoineen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävillä 16.3. –16.4.2018 Loviisan kaupungin asiakaspalvelutoimisto Lovinfossa, osoitteessa: Mariankatu 12 A. Asiakaspalvelutoimisto on avoinna klo 9–16. Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 16.4.2018.