Kuulutus tiesuunnitelman hyväksymisestä, mt 170 Israelintien ja Jorvaksen liittymän alueella

Liikennevirasto on hyväksynyt päätöksellään LIVI/6886/04.01.01.01/2015, 26.2.2018 tiesuunnitelman Maantien 170 parantaminen Israelintien ja Jorvaksen liittymän alueella, Loviisa. Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävinä 30 päivää 7.3.2018–6.4.2018 Loviisan kaupungissa. (Maantielaki 103 §)   Lisätietoja suunnitelmasta antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne-…