Asemakaavaehdotus ja poikkeamislupahakemus nähtävillä

ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ Ehdotus koskien asemakaavan muutosta kaupunginosassa 1, Pohjoistulli, osa korttelista 102, Sibeliuksenkatu 1 on julkisesti nähtävillä 11.1.–9.2.2018. Asiakirjat ovat nähtävillä Lovinfon (Mariankatu 12 A) ilmoitustaululla ja kaupungin verkkosivustolla. Aineistoon pääset tästä. Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta voit jättää Loviisan kaupungin asiakaspalvelupiste…

Kuulutus: Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja ”Suomen meriympäristön tila 2018”

”Suomen meriympäristön tila 2018 ” on ensimmäinen osa päivitettävää Suomen merenhoitosuunnitelmaa, ja siihen sisältyvät hyvän tilan määritelmät, nykytilan arvio ja yleiset ympäristötavoitteet. Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman päivitys valmistuu v. 2020 ja toimenpideohjelman päivitys v. 2021.

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista.

Kuulutus: Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalueittain asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 9.7.2018 klo 16 mennessä.

Kuulutus: Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen kaavaehdotus nähtävillä 27.11.2017−3.1.2018

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen maakuntakaava koskee aluetta, jonka maakuntavaltuusto jätti hyväksymättä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta. Kaava-alue ulottuu Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan asti. Uusi kaavaehdotus on valmistunut ja maakuntahallitus on hyväksynyt ehdotuksen asettamisen nähtäville. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.