Kuulutus tiesuunnitelman hyväksymisestä, mt 170 Israelintien ja Jorvaksen liittymän alueella

Liikennevirasto on hyväksynyt päätöksellään LIVI/6886/04.01.01.01/2015, 26.2.2018 tiesuunnitelman Maantien 170 parantaminen Israelintien ja Jorvaksen liittymän alueella, Loviisa. Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävinä 30 päivää 7.3.2018–6.4.2018 Loviisan kaupungissa. (Maantielaki 103 §)   Lisätietoja suunnitelmasta antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne-…

Kuulutus: Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen kaavaehdotus nähtävillä 27.11.2017−3.1.2018

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen maakuntakaava koskee aluetta, jonka maakuntavaltuusto jätti hyväksymättä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta. Kaava-alue ulottuu Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan asti. Uusi kaavaehdotus on valmistunut ja maakuntahallitus on hyväksynyt ehdotuksen asettamisen nähtäville. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.