Radonmittaukset

Kaupungin kiinteistöissä suoritettiin kattavasti radonmittauksia kevättalvella 2018. Osassa kohteita on suoritettu uudelleenmittaus. Usimmat mittausraportit löydät sivupalkista.

Seurahuone (entinen pääkirjasto)

Seurahuoneessa toiminut pääkirjasto on muuttanut uusiin tiloihin osoitteessa Kuningattarenkatu 3. Keväällä 2019 Seurahuone päätettiin kunnostaa kokous- ja juhlatilaksi.

Liikuntahalli

Liikuntahallissa kesällä 2017 tehtyjen korjausten avulla hallin turvallista käyttökuntoa jatkettiin viidellä vuodella. Hallin pintoja, rakenteita ja ilmanvaihtojärjestelmiä seurataan tehostetusti. Nykyisen rakennuksen peruskorjauksesta on luovuttu. Pysyvä vaihtoehto nykyiselle hallille on sen korvaaminen uudella rakennuksella. Uuden liikuntahallin suunnittelu- ja rakentamisvaihe kestää noin viisi vuotta.

Harjurinteen koulu ja Loviisan lukio

Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion toiminta siirrettiin keväällä 2018 väistötiloihin. Koulun uudempi osa korjataan syyslomaan 2019 mennessä. Vanhempi, 1950-luvulla rakennettu osa peruskorjataan. Korjaushanke kestää arviolta kaksi vuotta.