Kosteusvaurio Villekulla daghemin väistötiloissa

Villekulla daghemin väistötiloissa havaittiin keväällä ja syksyllä 2022 vesivahingot. Väistötilaparakin katto uusittiin kokonaisuudessaan loppusyksyllä 2022. Jälkitarkastuksessa tällä viikolla havaittiin kosteusvaurio, kun sisäkatto avattiin. Seuraavaksi selvitetään vahingon laajuutta parakkirivistössä.

Valkon päiväkodin ehdotetaan siirtyvän väistötiloihin

Valkon päiväkodissa tehdyssä kuntotutkimuksessa on ilmennyt entistä laajempia tiivistys- ja korjaustarpeita. Tutkimuksen ja ympäristöterveydenhuollon lausunnon perusteella tilapalvelut ehdottaa, että pidemmällä tähtäimellä päiväkoti siirtyy väistötiloihin tai uusiin tiloihin. Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee korvaavia tiloja 28.9.2022 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Korvaavat tilat pyritään sisällyttämään talousarvioon, jota kaupunginvaltuusto käsittelee joulukuussa.

Haddom skola siirtyy Generalshagens skolan yhteyteen ensi lukuvuodeksi

Haddom skolan koulutoiminta siirtyy lukuvuodeksi 2021–2022 Loviisan keskustassa sijaitsevan Generalshagens skolan yhteyteen omana yksikkönään. Osa oppilaista saa opetusta Generalshagens skolan ensimmäisessä kerroksessa ja osa koulun pihaan siirrettävässä parakkirakennuksessa. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto päätti asiasta yksimielisesti 29.6.2021 esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Esitys ruotsinkieliselle koulutusjaostolle: Haddom skola Tekstiilitaloon lukuvuodeksi 2021–2022

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelee 29.6.2021 Haddom skolan koulutoiminnan järjestämistä. Päätösesityksen mukaan Haddom skolan oppilaille annettaisiin opetusta Kuggomin perinnekeskuksen Tekstiilitalon tiloissa lukuvuoden 2021–2022 ajan. Ratkaisevaa on kuitenkin rakennuksesta tilatun kuntokartoituksen tulos, jonka on luvattu valmistuvan viikolla 25.

Villekulla daghemin toiminta siirtymässä väistötiloihin

Loviisan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan maanantaina 7.6.2021 Loviisan keskustassa sijaitsevan Villekulla daghemin tilajärjestelyjä. Ehdotuksena on, että Villekulla daghemin kiinteistöä ei ryhdytä korjaamaan korkeiden kustannuksien ja rakennuksen toiminnallisten puutteiden takia. Päiväkodin toiminnan esitetään siirtyvän syksyllä 2021 määräaikaisiin väistötiloihin Generalshagens skolan viereen.