Radonmittaukset

Kaupungin kiinteistöissä suoritettiin kattavasti radonmittauksia kevättalvella 2018. Osassa kohteita on suoritettu uudelleenmittaus. Usimmat mittausraportit löydät sivupalkista.

Taulukoista ilmenevät kiinteistöjen mittaustulokset ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:

Yhteenveto mittaustuloksista 2019

Mittaustulokset 2018

Perusturvakeskuksen kiinteistöt

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kiinteistöt

Muut kiinteistöt