Radonmittaukset

Kaupungin kiinteistöissä suoritettiin radonmittaukset kevättalvella 2018. Osassa kohteita suoritetaan uudelleenmittaus.

Taulukoista ilmenevät kiinteistöjen mittaustulokset ja mahdolliset jatkotoimenpiteet. Tiedostot ovat pdf-muodossa.

Perusturvakeskuksen kiinteistöt

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kiinteistöt

Muut kiinteistöt