Fuktskada i Villekulla daghems baracker

I Villekulla daghems baracker upptäcktes vattenskador under våren och hösten 2022. Taket förnyades helt och hållet under senhösten 2022. Under eftergranskningen denna vecka upptäcktes en fuktskada, då innertaket öppnades. Till följande undersöks omfattningen av skadan i barackraden. 

Valkom daghem föreslås flytta till ersättande lokaler

I en undersökning av byggnadens skick som gjorts i Valkom daghem har det uppkommit allt mer omfattande behov av tätning och reparation. På basen av undersökningen och miljöhälsovårdens utlåtande föreslår lokalservicen att daghemmet på längre sikt flyttar till ersättande lokaler eller nya lokaler. Nämnden för fostran och bildning behandlar ersättande lokaler i samband med budgetberedningen 28.9.2022. Man strävar efter att innefatta de ersättande lokalerna i budgeten som stadsfullmäktige behandlar i december.

Valkom daghems skick undersöks närmare

I byggnaden för Valkom daghem kommer det under sommaren att utföras ytterligare undersökningar för att närmare utreda konstruktionernas skick. På basis av undersökningsresultaten och kostnadsberäkningen fattas det beslut om fortsatta åtgärder.

Haddom skola flyttar till Generalshagens skola för nästa läsår

Haddom skolas skolverksamhet överförs för läsåret 2021–2022 som en egen enhet till Generalshagens skola i Lovisa centrum. En del av eleverna får undervisning på första våningen i Generalshagens skola och en del i en barackbyggnad som kommer att flyttas till skolgården. Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion fattade enhälligt detta beslut 29.6.2021 i enlighet med föredragandens ändrade förslag.

Förslag till svenskspråkiga utbildningssektionen: Haddom skola i Textilhuset läsåret 2021–2022

Nämnden för bildning och fostrans svenskspråkiga utbildningssektion behandlar 29.6.2021 ordnandet av Haddom skolas skolverksamhet. Enligt beslutsförslaget undervisas eleverna i Haddom skola i Textilhusets lokaler vid Traditionscentrum Kuggom läsåret 2021–2022. Avgörande är emellertid resultatet av den beställda konditionskartläggningen, vilket ska bli klart vecka 25.

Villekulla daghems verksamhet på väg att flyttas till ersättande lokaler

Stadsstyrelsen i Lovisa stad behandlar på sitt sammanträde måndag 7.6.2021 lokalarrangemangen för centrumdaghemmet Villekulla daghem. Det föreslås att man inte går in för att reparera fastigheten för Villekulla daghem på grund av höga kostnader och byggnadens funktionella brister. Det föreslås att verksamheten förflyttas till tillfälliga ersättande lokaler intill Generalshagens skola hösten 2021.