Harjurinteen koulun sisäilma – tämä tiedetään nyt

Harjurinteen koulun vanhan ja uuden osan sisäilmaongelmia on tutkittu usean menetelmän avulla syksystä 2017 lähtien. Tutkimukset jatkuvat kevättalvella 2018.

Usealla Loviisan keskustassa sijaitsevassa Harjurinteen koulussa ja Loviisan lukiossa työskentelevällä henkilökunnan jäsenellä ja oppilaalla on terveydellisiä oireita, jotka viittaavat ongelmiin koulun sisäilmassa.

Oireita esiintyy osittain kiinteistön vanhemmassa, osittain uudemmassa osassa työskentelevillä. Loviisan kaupunki on teettänyt tutkimuksia koulun rakenteiden ja ilmanvaihdon osalta erilaisin menetelmin.

Oirekyselyn tulokset suuntaa-antavia

Kaupunki teetti koulujen joululoman 2017–2018 aikana oirekyselyn oppilaiden huoltajille. Matalan vastausprosentin vuoksi kyselyn tulokset ovat suuntaa-antavia.

Tulokset kertovat Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professorin Tuula Putuksen mukaan siitä, että alakouluikäisten lasten tiloissa on nopeasti ilmennyt merkittävä sisäilmaongelma. Näillä oppilailla esiintyy hengitystieoireita, iho- ja silmäoireita, väsymystä, päänsärkyä ja erilaisia infektioita. Oirekirjo sopii Putuksen mukaan viemärikaasuista ja mikrobien pintarakenteista aiheutuviin terveyshaittoihin.

Yläkouluikäiset kokevat erityisesti koulun vanhan osan tunkkaiseksi ja lämpöolot epämukaviksi. Heidän oireensa viittaavat Tuula Putuksen mukaan pöly- ja mikrobihaittaan. Lukioikäisten vastauksista ilmeni, että yleisoireet olivat lisääntyneet syksyn aikana ja että infektiosairauksia oli tavallista enemmän.

Tulosten perusteella Putus suosittelee koulun tilojen kunnon ja ilmanvaihdon tarkempia tutkimuksia, oppilaiden terveydentilan seurantaa sekä lämpöviihtyvyyden ja siivouksen parantamista.

Tuula Putuksen tekemän oirekyselyn keskeiset päätelmät (PDF)

Vanhemman osan tutkimuksille tulossa jatkoa

Harjurinteen koulun vanhemmassa osassa oireita ilmaantui ensin opiskeluhuoltotiloissa ja niiden lähellä olevassa luokkatilassa syksyllä 2017. Tilat poistettiin käytöstä marraskuussa 2017, alapuolella oleva kellari tyhjennettiin ja siivottiin ja kellarista tulevat läpiviennit on tarkistettiin ja tiivistettiin. Tiloista otettiin pintapölynäytteitä, joista on professori Tuula Putuksen mukaan havaittu toksisuutta.

Harjurinteen koulun rehtori Laura Tenhunen kertoo, että henkilökunnalla ja oppilailla esiintyy vakavia oireita myös muualla koulun vanhassa osassa. Tutkimukset jatkuvat kevättalvella 2018 Sitowise Oy:n toimesta.

Vanhemman rakennuksen tiloista tullaan ottamaan sisäilmanäytteitä kenttätutkimushavaintojen perusteella. Lisäksi

suoritetaan rakennetutkimuksia koulun alapohjien, ulkoseinät ja kattorakenteiden osalta.

Harjurinteen koulun vanhempaa osaa tutkitaan lisää kevättalvella 2018.

Uutta osaa tutkittu usein menetelmin

Harjurinteen koulun uudemmassa osassa on otettu pintapölynäytteitä, tehty kosteusmittauksia ja rakenteiden visuaalisia tarkastuksia siinä laajudessa kuin on mahdollista.

Esimerkiksi vesikatto ja rakenneliittymät eli ovet ja ikkunat sekä vanhan ja uuden talon tiiveys on tarkastettu. Lattiarakenteille on tehty kattava pintakosteuskartoitus ja muutama viiltomittaus muovimaton ja betonirakenteen välistä. Alakattotiloja ja ontelolaatastoa ei ole tähän mennessä voitu tutkia kattavasti, sillä toimenpiteet vaativat rakenteiden purkamista.

Rakennetutkimuksissa on havaittu muun muassa paikallisia ilmavuotoja ja tiiveyspuutteita sekä kosteutta alapohjan ontelolaattojen onteloissa. Tarkempiin havaintoihin voi perehtyä tutkimuksia valvovan Sitowise Oy:n ryhmäpäällikkö Tapani Moilasen esityksessä (PDF).

Uuden osan pintapölynäytteissä ei hälyttäviä löydöksiä

Rakennuksen uuden osan 23.11.2017 otettiin asumisterveysasetuksen mukaisesti pintapölynäytteitä, joissa ei havaittu mitään hälyttävää, kertoo Tapani Moilanen.

Yhdessä näytteessä (tila 239) havaittiin yksittäinen pesäke kosteusvaurioindikaattorilajistoon kuuluvaa Aspergillius Restrictiä. Asumisterveysasetuksen tulkinnan mukaan tämä on normaalia. Tilassa 204 otetusta kolmesta näytteestä yhden tulos oli erittäin toksinen, kahden muun ei-toksinen. Erittäin toksisen tuloksen antanut näyte otettiin opetustaulun päältä.

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus loppusuoralla

Koulun uudemman osan sisäilmaa on pyritty parantamaan koneistettua ilmanvaihtoa korjaamalla ja säätämällä. Tilakohtainen ilmanvaihtojärjestelmä ei ole toiminut kuten pitäisi, ja tästä syystä ilmanvaihto muutetaan perinteisemmäksi, rakennuskohtaiseksi ilmanvaihdoksi. Toimenpiteet aloitettiin joulukuussa 2017 ja jatkuvat edelleen. Sisäilmaa on tutkittu muun muassa erilaisilla paine-eromittauksilla.

Harjurinteen koulun uusi osa valmistui 2014.

Työ on kestänyt urakoitsijan tekemiä arvioita pidempään, ja se on ollut alkuperäisiä suunnitelmia monimutkaisempi kokonaisuus. Tämän johdosta valmistumisajankohta on siirtynyt eteenpäin ja tilanne on ymmärrettävistä syistä ollut rakennuksen käyttäjille turhauttava.

Töiden edetessä rakennuksen käyttäjien palaute esimerkiksi lämpötilasta ja ilman vaihtuvuudesta on erittäin tärkeää. Yhdeksi oireiden aiheuttajaksi epäillään erittäin kuivaa sisäilmaa: ongelma korostuu talviaikaan rakennuksessa, jossa on tehokas ilmanvaihto.

Loviisan kaupungin sivistystoimi pyrkii erityisjärjestelyillä turvaamaan mahdollisimman terveet työskentelytilat oireista kärsiville oppilaille ja henkilökunnan jäsenille. Kokonaisia luokkia ei toistaiseksi ole ollut tarvetta siirtää.

Asianajaja avuksi rakentajan kanssa käytäviin neuvotteluihin

Kiinteistön uudemman, vuonna 2014 valmistuneen osan rakentanut rakennusyhtiö Skanska Oy on vuonna 2017 osallistunut rakenteiden tutkimiseen. Loviisan kaupungin ja Skanskan väliset neuvottelut jatkosta ovat kesken, ja Loviisan kaupungin etuja asiassa valvomaan ollaan hankkimassa ulkopuolinen asianajaja.