Helmikuun päättää vilkas viikko luottamuselimissä

Raatihuone Rådhuset

Helmikuun viimeisellä viikolla 2019 kokoontuvat kaupunginhallituksen lisäksi kolme lautakuntaa ja kaksi jaostoa. Monen mielenkiintoisen aiheen joukosta löytyy muun muassa tulevat asemakaavamuutokset ja uuden rakennustarkastajan lisääminen kaupungin henkilöstövahvuuteen.

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 25.2. muun muassa uuden rakennustarkastajan viran perustamista. Uusi tarkastaja on tarpeen muun muassa tulevia asuntomessuja ajatellen. Myös ampuma-alueen myynti ja lukio-opiskelijoiden tukeminen on esityslistalla.

Kaupunginhallitus 25.2.2019

Maaseutulautakunta valitsee 27.2. kaksi maaseutuasiamiestä vakinaisiin virkoihin ja käsittelee vuokrapeltojen tarjouspyyntöihin tulleita tarjouksia. Kaupunki vuokraa kahdeksan peltoaluetta eri puolilla kaupunkia. Suurin niistä on 18,65 hehtaaria ja sijaitsee vanhalla teollisuusalueella.

Maaseutulautakunta 27.2.2019

Myös kasvatus- ja sivistyslautakunta kokoontuu 27.2. Lautakunta muun muassa saa tilannekatsauksen ajankohtaisten kouluhankkeiden etenemisestä. Lautakuntakokouksen yhteydessä kokoontuvat myös suomen- ja ruotsinkieliset koulutusjaostot.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 27.2.2019

Tiiviin kokousviikon päättää torstaina 28.2. elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta. Lautakunnalle esitellään vuoden 2019 kaavoituskatsaus. Tänä vuonna vireille ovat tulossa neljä asemakaavamuutosta: korttelin 201 osa (Mariankatu), Köpbackantiehen ja Vanhaan Valkontiehen rajautuva rinne lähiympäristöineen sekä Panimonrinteen Sihteerinkujan katualueet. Kaavoituskatsaus on luettavissa lautakunnan esityslistalta, ja se myös jaetaan keväällä kotitalouksiin.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan aiheina ovat myös muun muassa Vanhan Viipurintien kevyen liikenteen väylän suunnitelmat, vuoden 2019 infrainvestoinnit ja Palvelutalo Onnelan laajennuksen pääpiirustukset ja kustannusarvio.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta 28.2.2019