Februari avslutas med livlig vecka i förtroendeorganen

Raatihuone Rådhuset

Den sista veckan i februari 2019 samlas förutom stadsstyrelsen även tre nämnder och två sektioner. Bland många intressanta ämnen hittas bland annat kommande detaljplaneändringar och tillsättandet av en ny inspektörstjänst till stadens personalstyrka.

Stadsstyrelsen behandlar bland annat grundandet av en ny byggnadsinspektörstjänst. En ny inspektör behövs bland annat med tanke på den kommande bostadsmässan. På styrelsens föredragningslista måndagen den 25.2 finns också försäljning av ett skjutbaneområde samt stöd för gymnasiestuderande.

Stadsstyrelsen 25.2.2019

Landsbygdsnämnden väljer den 27.2 två landsbygdsombudsmän till ordinarie tjänster och behandlar de anbud som kommit in på en offertbegäran om stadens arrendeåkrar. Staden arrenderar åtta åkerområden på olika håll. Det största finns på det gamla industriområdet och är 18,65 hektar stort.

Landsbygdsnämnden 27.2.2019

Också nämnden för fostran och bildning möts onsdagen den 27.2. Nämnden får bland annat en lägesrapport över hur de aktuella skolprojekten framskrider. I samband med nämndemötet samlas även de svensk- och finskspråkiga utbildningssektionerna.

Nämnden för fostran och bildning 27.2.2019

Den livliga mötesveckan avslutas torsdagen den 28.2 med näringslivs- och infrastrukturnämndens möte. Nämnden tar del av planläggningsöversikten för 2019. Fyra detaljplaneändringar blir anhängiga i år: en del av kvarter 201 (Mariegatan), sluttningen som avgränsas till Köpbackavägen och Gamla Valkomvägen med närområde samt gatuområden kring Bryggarebacken och Sekreterargränd. Planläggningsöversikten finns att läsa på nämndens föredragningslista och den delas även ut till hushållen under våren.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar även bland annat planerna på en lättrafikled längs Gamla Viborgsvägen, infrastrukturinvesteringar för 2019 samt huvudritningarna och kostnadsberäkningen för utvidgningen av serviceboendet Lyckan.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden 28.2.2019