Kysely: Loviisalaisten suojatiekäyttäytymisessä parantamisen varaa

Loviisan kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä teki toukokuussa 2018 kyselyn suojatiekäyttäytymisestä. Vastaajat kertoivat muun muassa jalankulkijoiden huonosta havaittavuudesta pimeällä ja autoilijoiden liian kovasta vauhdista suojateiden kohdalla.

Kaupungin ja liikenneturvallisuustoimija Strafican kanssa tehtyyn kyselyyn vastasi kaikkiaan 262 henkilöä ja kyselyyn liitettyyn karttaan kertyi lähes 560 merkintää vaarallisista paikoista tai sattuneista onnettomuuksista. Kyselyllä kartoitettiin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden toimintatapoja liikenteessä ja etenkin suojatiekäyttäytymisessä.

Ongelmallisia suojateitä ja suojatietapaturmien tapahtumapaikkoja pyydettiin tuomaan esille kyselyn karttaosiossa. Varsinaisia tapaturmia oli merkitty 18 kappaletta, mutta läheltä piti -tilanteita vastaajat merkitsivät jopa 150 kappaletta!

Jalankulkijoilta selkeämpiä viestejä

Jalankulkijoiden suojatiekäyttäytymisen osalta selvästi eniten parannettavaa koetaan olevan heidän havaittavuudessaan pimeään vuoden aikaan. Jalankulkijoiden toivotaan myös keskittyvän nykyistä enemmän tienylitykseen sekä viestivän selkeämmin aikeistaan ylittää tie.

Pyöräilijöiden osalta merkittävimmäksi ongelmaksi koetaan se, että pyöräilijät eivät noudata tai tiedosta väistämisvelvollisuuttaan tilanteissa, joissa heidän pitäisi pyörätien jatketta ajaessaan väistää sekä oikealta että vasemmalta tulevaa liikennettä. Pyöräilijöillä on myös parannettavaa pimeällä näkymisessä.

Autoilijoiden toivotaan laskevan ajonopeuksia suojateiden kohdilla ja viestivän siten selkeämmin jalankulkijoille, että aikovat päästää heidät turvallisesti tien ylitse. Liian yleistä on myös se, että autoilija ei pysähdy suojatien eteen, vaikka viereisellä kaistalla oleva olisikin pysähtynyt.

Mannerheiminkatu Loviisan suurin murhe

Vastaajat merkitsivät lähes jokaisen Mannerheiminkadun suojatien ongelmalliseksi. Jalankulkijat ja autoilijat pitivät hankalina erityisesti Kuningattarenkadun, Mariankadun ja Sibeliuksenkadun liittymiä.

Pyöräilijöiden näkökulmasta erityisesti Saaristotien liittymää pidettiin hankalana. Vastaajien itse merkitsemät tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet sekä poliisin tilastoimat onnettomuudet tukevat arviota kyseisten liittymien vaarallisuudesta.

Suojatiekulttuurin parantamisen osalta vastaajat arvottavat liikennekasvatuksen ja viestinnän sekä liikenneympäristön turvalliset ratkaisut yhtä tärkeiksi keinoiksi. Molempia siis tarvitaan.

Vastaajat toivat myös esille keinoja parantaa omaa käyttäytymistään jalankulkijana, pyöräilijänä tai autoilijana liikkuessaan. Pääosin itsensä haastaminen liittyi toisten parempaan huomioimiseen, tarkkaavaisuuden parantamiseen, turvalaitteiden käyttöön ja sääntötuntemuksen parantamiseen.

Tutustu kyselytutkimuksen vastauksiin (PDF)

Tutustu kyselyn karttavastauksiin

Liikenneturvallisuusasiat Loviisan kaupungin verkkopalvelussa