Enkät: Lovisabornas beteende vid övergångsställen kunde förbättras

Lovisa stads trafiksäkerhetsarbetsgrupp utförde i maj 2018 en förfrågan om beteendet vid övergångsställen. Enligt de som svarade borde bland annat fotgängarna synas bättre i trafiken och bilister köra långsammare vid skyddsvägarna.

Sammanlagt 262 personer svarade på enkäten. Kartan över farliga platser och olyckor fick sammanlagt nästan 560 svar. Med hjälp av enkäten kartlades hur fotgängares cyklisters och bilisters beteende i trafiken, framför allt vid övergångsställen.

I enkätens kartavsnitt fick de som svarade pricka in övergångsställen som är problematiska eller där det har skett en olycka. 18 olyckor och till och med 150 nära ögat-situationer prickades in på kartan!

Fotgängare, kommunicera klarare

Det största behovet av förbättring vad gäller fotgängare är deras synlighet under den mörka tiden på året. Fotgängarna önskas också koncentrera sig mer på att korsa gatan och kommunicera klarare åt  bilister vid övergångsställena.

De svarande upplever att det största problemet med cyklister är att de inte följer eller är medvetna om sin skyldighet att väja för annan trafik från höger och vänster då de använder övergångsställen där det är tillåtet att cykla. Även cyklisterna borde förbättra sin synlighet i mörker.

Bilisterna önskas sänka hastigheterna vid övergångsställena för att tydligare visa att de kommer att låta fotgängaren gå tryggt över gatan. Det är också alltför vanligt att bilister kör förbi övergångsställen trots att bilen i körfältet bredvid har stannat.

Mannerheimgatan största bekymret i Lovisa

Nästan alla övergångsställen längs stadens huvudstråk Mannerheimgatan märktes på kartan som problematiska. Fotgängare och bilister upplevde särskilt korsningarna vid Drottninggatan, Mariegatan och Sibeliusgatan som besvärliga.

Skärgårdsvägens avtag är särskilt svår ur cyklisternas synvinkel. De olyckor och nära ögat-situationer som märktes ut på kartan och polisens olycksstatistik stöder bedömningen om att korsningarna i fråga är farliga.

De som svarade på enkäten anser att trafikfostran och kommunikation samt säkra lösningar i trafikmiljön är lika viktiga åtgärder för att förbättra vår skyddsvägskultur – båda behövs. Det anses också vara viktigt att utmana sig själv att ta varandra i beaktande, vara mer uppmärksam, använda säkerhetsutrustning och lära känna trafikreglerna bättre.

Läs mer om vad Lovisaborna svarade på förfrågan (PDF)

Bekanta dig med kartsvaren