Uuden ruotsinkielisen yläkoulun lämmöneristeeksi mineraalivilla

Sisäkuvaa Lovisa Vikenskolan työmaalta Inre vy Lovisa Vikenskolan från byggarbetsplatsen

Loviisan kaupunki tutkitutti, voisiko uuteen ruotsinkielisen yläkouluun valita puukuitupohjaisen lämmöneristeen. Alkuperäinen suunnitelma käyttää mineraalivillaa osoittautui kuitenkin paremmaksi vaihtoehdoksi.

Uuden ruotsinkielisen yläkoulun on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy. Hankkeen pääsuunnittelija Juha Ojala tutki mahdollisuutta käyttää puukuitupohjaista eristettä, jolloin puun osuus rakennusmateriaalina olisi ollut suurempi.

Puukuitu eristeenä olisi vaatinut sisätiloissa CLT-puuseinien verhoilun lähes kokonaan kipsikartonkilevyllä, jotta rakennus täyttäisi paloturvallisuusvaatimukset. Suojaverhous olisi peittänyt alleen luonnollisen CLT- eli ristiinliimatun massiivipuun pinnan, jonka näkyminen sisätiloissa on ollut yksi suunnittelun lähtökohdista. Mineraalivillaeriste on paloluokaltaan riittävä myös silloin, kun puupinnat halutaan jättää näkyviin.

Paloturvallisuutta punnittava kokonaisuutena

Rakennuksen paloturvallisuus tulee aina tarkastella kokonaisuutena. Yhtä osaa ei voida muuttaa tutkimatta sen vaikutusta kokonaisuuteen. Paloturvallisuusmääräysten vuoksi on päätetty pitäytyä alkuperäisessä suunnitelmassa käyttää mineraalivillaa.

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta on monitahoinen säädös, jonka tulkinnasta kyseisessä kohteessa on neuvoteltu paikallisen paloviranomaisen kanssa. Rakennuslupaa haettiin tilanteessa, jossa rakentamisen palomääräykset olivat juuri muuttuneet eikä niiden tulkinnoista ollut vielä vakiintuneita käytäntöjä.

Ruotsinkielinen yläkoulu, syksyllä 2019 Lovisavikens skolaksi nimensä vaihtava koulu, rakennetaan Loviisanlahden länsipuolelle Lovisa Gymnasiumin ja liikuntahallin läheisyyteen. Koulu valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lisätietoa kouluhankkeesta