Nya Högis får mineralull som värmeisoleringsmaterial

Sisäkuvaa Lovisa Vikenskolan työmaalta Inre vy Lovisa Vikenskolan från byggarbetsplatsen

Lovisa stad lät undersöka om man kunde välja att använda ett träfiberbaserat värmeisoleringsmaterial i den nya svenska högstadieskolan. Den ursprungliga planen att använda mineralull visade sig dock vara det bättre alternativet.

Den nya svenska högstadieskolan har ritats av arkitektbyrån Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy. Projektets huvudplanerare Juha Ojala undersökte möjligheten att använda ett träfiberbaserat material för värmeisolering, vilket skulle ha ökat träets andel av byggmaterialet.

Användningen av träfiber som isoleringsmaterial skulle ha krävt att CLT-träväggarna inomhus nästan helt bekläds med gipskartongskiva, för att byggnaden ska uppfylla brandsäkerhetskraven. Planeringen har utgått från att den naturliga CLT-ytan av korslimmat massivträ ska synas i interiören, och den skulle ha blivit dold under skyddsbeklädnaden. En tillräcklig brandklass uppnås med mineraullsisolering också i sådana fall där träytorna lämnas synliga.

Brandsäkerhet bör betraktas som helhet

En byggnads brandsäkerhet måste alltid granskas som en helhet. Man kan inte ändra en del utan att undersöka hur ändringen påverkar helheten. På grund av brandsäkerhetsbestämmelserna har man beslutat sig för att hålla sig till den ursprungliga planen och använda mineralull som värmeisoleringsmaterial.

Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet är komplex. Staden har diskuterat med den lokala brandmyndigheten om hur den ska tolkas i fallet i fråga. Bygglov söktes i en situation där brandsäkerhetsbestämmelserna nyss hade ändrats och det inte fanns etablerad praxis för tolkningen.

Den svenska högstadieskolan, som hösten 2019 får namnet Lovisavikens skola, uppförs intill Lovisa Gymnasium och idrottshallen på västra sidan av Lovisaviken. Skolan blir klar före utgången av 2019.

Mera information om skolprojektet