Vanhan rannan maaperätutkimukset valmistuivat

Loviisan keskustassa sijaitsevan Vanhan rannan kentän maaperätutkimukset ovat valmistuneet. Tulosten mukaan maaperä on pilaantunutta, mutta ei aiheuta riskiä ympäristölle tai terveydelle alueen säilyessä virkistysalueena.

Vieressä sijaitsevien ruotsinkielisen yläasteen parakkien käyttöveden laatu tutkitaan varmuuden vuoksi, sillä teoriassa alueen poikki vedettyihin vesiputkiin voi päästä haitallisia aineita. Tutkimukset suoritetaan mahdollisimman pian ja niiden tuloksista tiedotetaan erikseen.

Loviisan kaupunki on teettänyt alueella maaperän pilantuneisuusselvityksen. Konsulttiyritys Tapio Strandberg Oy:n tekemässä tutkimuksessa ilmeni, että maaperä on pilaantunutta.

Ei altistumisriskiä

Alueesta suunniteltiin aiemmin sijoituspaikkaa Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion väistötiloille. Pilaantuneisuusselvitys tehtiin kaivuutöiden yhteydessä löytyneiden rakennus- ja talousjätteiden takia.  Tilojen infrastruktuuria varten tehtyjen kaivantojen maa-ainekset on toimitettu Domargårdin jäteasemalle Porvooseen. Aiemmin tehdyn kaatopaikkakelpoisuustutkimuksen mukaan poistetut maa-ainekset olivat lievästi pilaantuneita.

Konsultin raportin mukaan pilaantuneesta maasta ei arvioida olevan altistumisriskiä tai riskiä ympäristölle jos se säilytetään nykyisessä muodossaan virkistysalueena. Kaivannot on täytetty ja alue palautetaan kaavan mukaiseen virkistyskäyttöön.

Loviisan kaupunki toimittaa maaperän pilantuneisuustutkimuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. ELY-keskus ottaa kantaa mahdolliseen lisätutkimustarpeeseen.

Koko selvitys PDF-muodossa: Maaperän pilaantuneisuusselvitys