Undersökningarna av jordmånen vid Gamla Stranden färdiga

Undersökningen av jordmånen på fältet vid Gamla Stranden i Lovisa centrum är klar. Enligt resultaten är jordmånen förorenad, men den utgör ingen risk för miljön eller hälsan om området behålls i rekreationsbruk.

I teorin kan skadliga ämnen i marken hamna i de vattenrör som har dragits genom området till det svenskspråkiga högstadiets baracker intill fältet. För säkerhets skull kommer därför vattenkvaliteten att undersökas så fort som möjligt. Lovisa stad informerar om resultaten när de är färdiga.

Lovisa stad har låtit göra en undersökning om föroreningar i jordmånen på området. I undersökningen som utfördes av konsultföretaget Tapio Strandberg Oy kom det fram att jordmånen är förorenad.

Riskerar inte hälsan

Ursprungligen skulle tillfälliga lokaler för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio placeras på området. Undersökningen gjordes på grund av det bygg- och hushållsavfall som hittades i samband med grävarbete på området. De jordmassor som avlägsnades för att få plats för infrastruktur för barackerna har transporterats till avfallsstationen i Domargård i Borgå. Då jordmassorna undersöktes för att klargöra vart de transporteras kom det fram att de var lindrigt förorenade.

Konsulten bedömer i sin rapport att den förorenade marken inte utgör en risk för hälsan eller omgivningen, förutsatt att området bibehålls i rekreationsbruk. De utgrävningar som har gjorts har fyllts med rena jordmassor och området återgår till rekreationsområde enligt detaljplanen.

Lovisa stad överlåter rapporten om förorenad mark till närings-, trafik- och miljöcentralen. NTM-centralen tar ställning till om det finns behov för ytterligare undersökningar.

Rapporten i sin helhet i PDF-format (på finska): Maaperän pilaantuneisuusselvitys