Minskade öppettider i Liljendal bibliotek 20.7-8.9

Under tiden 20.7-9.8 är biblioteket i Liljendal öppet endast på onsdagar. Det meröppna biblioteket är öppet kl. 12-16 och personalen är på plats kl. 16-19. Det här är en länk till bibliotekens öppettider.

Lovisa stad går med i planeringsbolag för projektet östra kustbana med vissa randvillkor

Stadsstyrelsen i Lovisa beslöt i sitt sammanträdande 2.7.2020 att föreslå stadsfullmäktige att Lovisa stad är intresserad att bli delägare i bolaget för banprojektet under förutsättning att staten bestämmer att järnvägssträckningen verkställs och att järnvägssträckningen planeras som en bana för blandtrafik som betjänar näringslivet och persontrafiken från Helsingfors via Borgå, Lovisa och Kotka österut.