Ändringar i småbarnspedagogikens kundavgifter då undantagstillståndet fortsätter 14.4–13.5.2020

Regeringen har beslutat fortsätta begränsningsåtgärderna som anknyter till undantagstillståndet med en månad, det vill säga tills 13 maj. Småbarnspedagogikens tjänster erbjuds fortsättningsvis till alla som absolut behöver det. Enligt stadsrådets riktlinjer ska barn skötas hemma om det finns möjlighet till detta. Det är också viktigt att komma ihåg Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar. Endast friska och symptomfria barn kan delta i småbarnspedagogiken.