Social- och hälsovårdstjänsterna bör utvecklas med en kommunbaserad reform där regionernas egenart tas i beaktande

Representanter för städerna och kommunerna i östra Nyland sammanträdde i Borgå den 16 maj. Vid mötet behandlades en fortsättning på social- och hälsovårdsreformen. I bakgrunden ligger enighet bland ledningen för alla kommuner i Nyland samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) om att social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland ska utvecklas med en kommunbaserad reform.

Trafiksäkerheten förbättras i Lovisa

Lovisa stads trafiksäkerhetsarbetsgrupps verksamhetsberättelse för åren 2017–2018 är klar. Den bästa trafiksäkerhetsnyheten var att ingen dog i trafiken i Lovisa 2018. Periodens höjdpunkter var bland annat flera evenemang med reflextema och en omfattande undersökning av Lovisabornas beteende vid övergångsställen.

Lovisaskolor gör sig redo för flytt

En riktig flyttvåg analkas Lovisaskolor sommaren 2019. En del elever och medlemmar i personalen flyttar till tillfälliga lokaler på grund av renoveringar medan andra bär sina flyttlådor tillbaka till nya eller förnyade skolhus.