Illustrationsutställningen Fladdermusens år på Lovisa stads huvudbibliotek

I oktober öppnas på Lovisa huvudbibliotek en utställning med illustrationer, originalteckningar och skisser av illustratören Nadja Sarell. Illustrationerna är från barnboken Lepakon vuosi (”Fladdermusens år”) som publiceras i oktober. Man ställer ut också illustratörens arbetsverktyg och dessutom föremål som anknyter…