Paparazzi – Aatos Åkerbloms unika Lovisafotografier nu på museet

Lovisafotografen Aatos Åkerblom (1916–1997) dokumenterade rum där ingen annan hade tänkt på att man kunde fotografera. Han kunde ta sig in överallt med sin kamera, och han var alltid redo att knäppa en snabb bild innan ögonblicket var förbi. I Lovisa stads museums utställning Paparazzi visas nu bilder från 1960- och 1970-talen som Aatos lämnade efter sig när han gick bort år 1997. Aatos Åkerbloms bilder har tagits till vara och digitaliserats av Eddie Bruce.

Gång- och cykeltrafik utvecklas i Lovisa – svara på enkäten

Lovisa stad har börjat utarbeta ett program för främjande av gång- och cykeltrafik. Programmets mest centrala mål är att förbättra förhållandena för gångtrafik och cykling och beakta dessa färdsätt bättre än tidigare i stadens motionsmiljö med många tätorter.

Rekordartade 43 tomtansökningar inlämnades för bostadsmässan 2023 tomter i Drottningstranden i Lovisa

Under ansökningstiden 1.3–30.4.2021 inlämnades totalt 43 ansökningar om småhustomter och tomter av företagstyp till Drottningstranden, som kommer att utgöra platsen för bostadsmässan 2023. Totalt 35 tomter kunde ansökas: 17 småhustomter inklusive en tomt för gruppbyggande, nio tomter av företagstyp och nio tomter för flytande hus. Detta innebär att alla småhustomter sannolikt kan reserveras redan under det första ansökningsvarvet.

Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter – personer i ålder 65–69 år kan välja vaccin, vaccinationerna utvidgas till att omfatta personer i ålder 16–17 år som hör till en riskgrupp

Personer i ålder 65–69 från och med maj kan få mRNA-vaccin (Pfizer Biontechs och Modernas vaccin), ifall den som ska vaccineras så önskar. För denna åldersgrupps invånare i Lovisa och Lappträsk används Modernas vaccin om personen önskar få mRNA-vaccin. Vaccinationerna utvidgas till att omfatta personer i ålder 16–17 år, som hör till en riskgrupp.

Avbrott i vattenförsörjningen 4.5.2021 klockan 8–16 i Isnäs

Affärsverket Lovisa Vatten meddelar att vattenförsörjningen på Isnäs vattentags område avbryts tisdag 4.5.2021 klockan 8–16 på grund av arbeten i stadens vattenledning. Det här berör alla fastigheter (också vattenandelslag) som befinns i Isnäs vattendistributionsområdet.