Aktiv upp i åren – ett gott åldrande i Lovisa stad

Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad har genomfört ett utvecklings- och samarbetsprojekt tillsammans med yrkeshögskolan Arcada under åren 2014–2016. Målsättningarna i samarbetet var att ge studenterna en ”verklig miljö” för utförande av fallstudier, projekt och slutarbeten samt Lovisa stads grundtrygghetscentral data om hur seniorerna i staden upplevde att de mådde och hurudan de ansåg Lovisa stads service var i förhållande till vad de ansåg sig behöva.

Inneluften undersöks i Harjurinteen koulu

Flera i personalen som arbetar i den nya delen av det finska skolcentret Harjurinteen koulu har under hösten uppvisat hals-, näs- och ögonsymptom. Det här har lett till att staden har inlett utredningar för att utesluta att symptomen beror på eventuella problem med inneluften i byggnaden.

Staden uttryckte sin oro om Hardomvägens skick

Beslutsfattare och tjänstemän i Lovisa samt invånare och företagare i Liljendal är oroade över Hardomvägens dåliga skick. NTM-centralen har inte ännu fattat beslut om vägen får ny beläggning år 2018. Däremot är det så gott som säkert att Valkom får sin lättrafikled nästa år.