Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta personer i ålder 12–15 år som hör till en riskgrupp

Coronavaccinationerna för inånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta personer i ålder 12–15 år, som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupper. Tidsbeställningen öppnar tisdag 27.7.2021 klockan 8. Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16.

Delta i cykelorientering i Lovisa

Trafiksäkerhetsarbetsgruppen i Lovisa ordnar mountainbikeorientering som är öppen för alla. Cykelorienteringen startar i början av augusti, och den kulminerar i den nationella cykelveckan som ordnas 28.8–5.9.2021. Orienteringskartan hittar du bakom länken i det här meddelandet.

Kymmene älv-dagen i Strömfors bruk 7.8.2021

Evenemanget Kymmene älv-dagen för hela familjen ordnas lördag 7.8.2021 i Strömfors bruk. Bodarna, Bruksmuseet, kyrkan, konstutställningarna på Stallvinden, caféerna och restaurangerna på området är öppna.

Ett eget hus på havet är strax sant

För boende söks hela tiden nya innovativa lösningar. På Bostadsmässan i Lovisa 2023 kommer vi att se något helt nytt och annorlunda: finländska GR Group Oy Ltd bygger flytande egnahemshus av CLT på havet.

Trädegendomen vårdas i Lovisa

Det är viktigt att vårda och upprätthålla vården av stadsträd, så att träden tryggt passar in i den byggda miljön och att man tryggar de funktioner som gynnar människor alltså de ekosystemtjänster som träden bjuder.