Kaupungin yt-neuvottelut päättyivät, lomautuksia ei nyt toteuteta

Kaupunki ei toteuta koronavirusepidemiasta johtuvia lomautuksia. Maanantaina 30.3.2020 aloitetut yt-neuvottelut lopetettiin 6.4.2020 työnantajan aloitteesta.

Päällimmäisenä perusteluna työnantajan päätökselle on lomautusprosessin pitkä kesto. Lomautuksia koskevia neuvotteluja ja niihin liittyvien päätösten toimeenpanoa ei ole mahdollista toteuttaa sellaisessa aikataulussa, että säästöjä ehdittäisiin saamaan aikaiseksi poikkeustilan aikana.

Tiettyjen ammattiryhmien töitä keskeytetty

Koronavirusepidemian seurauksena kaupunki on kuitenkin keskeyttänyt joidenkin työntekijäryhmien työt. Keskeyttäminen liittyy valtioneuvoston linjauksiin tiettyjen kunnallisten toimitilojen sulkemisesta 13.5.2020 asti.

Loviisan kaupungilla töiden keskeyttäminen koskee osaa kulttuuritoimen, vapaa-aikatoimen, kirjaston ja kuntopajan henkilöstöstä sekä osaa koulunkäynninohjaajista ja kansalaisopiston tuntiopettajista. Perusteluna keskeyttämiselle on se, että työntekijät eivät voi väliaikaisesti jatkaa työtehtäviensä suorittamista, koska toiminta on keskeytetty tilojen sulkemisen takia ja heille ei ole tarjolla korvaavia työtehtäviä.