Stadens samarbetsförhandlingar avslutades, inga permitteringar genomförs

Staden genomför inga permitteringar med anledning av coronavirusepidemin. De samarbetsförhandlingar som inleddes 30.3.2020 avslutades 6.4.2020 på arbetsgivarens initiativ.

Arbetsgivarens beslut motiveras främst med permitteringsprocessens längd. Det är inte möjligt att genomföra permitteringsförhandlingarna och verkställa permitteringsbesluten med en sådan tidtabell att man skulle uppnå besparingar under undantagstillståndet.

Arbetena för vissa yrkesgrupper har avbrutits

Till följd av coronavirusepidemin har staden dock avbrutit arbetena för vissa grupper av anställda. Avbrotten anknyter till statsrådets riktlinjer om att hålla vissa kommunala verksamhetslokaler stängda tills 13.5.2020.

I Lovisa stad berör avbrytandet av arbetena en del av personalen inom kulturväsendet, inom fritidsväsendet, på biblioteket och på Kondisverkstaden samt en del av skolgångshandledarna och timlärarna vid medborgarinstitutet. Motiveringen till avbrottet är att de anställda tillfälligt inte kan fortsätta att utföra sina arbetsuppgifter då verksamheten avbrutits på grund av stängda lokaler och staden inte kan erbjuda dem ersättande arbetsuppgifter.