Lapinjärven ja Loviisan yhteinen koulusopimus lautakuntakäsittelyssä keskiviikkona

Keskiviikkona 24.3.2020 kokoontuva kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee Lapinjärven kunnan ja Loviisan kaupungin välistä sopimusta yhteisestä koulutoimesta ja sopimuksen laajentamisesta 1.8.2020 alkaen.

Loviisalla, Lapinjärvellä ja Myrskylällä on voimassa oleva, keväällä 2015 hyväksytty koulusopimus, jota on päivitetty viimeksi 1.1.2020. Lapinjärvi on tammikuussa 2020 lähestynyt Loviisan kaupunkia mahdollisesta kouluyhteistyöstä, jonka mukaan sen suomenkielisten oppilaiden opetus liitettäisiin yhteiseen koulutoimen sopimukseen. Tarkoituksena olisi, että Lapinjärven syksyllä 2020 7. vuosiluokan aloittavien oppilaiden lähikouluksi osoitettaisiin Harjurinteen koulu, kuten ruotsinkielisillä Lovisavikens skola.

Loviisa saisi oppilaista kotikuntakorvausta. Oppilasennusteiden mukaan lukuvuonna 2023–2024 Lapinjärven kunnan oppilaita olisi noin 45.

Lautakunnalle annettavan ehdotuksen mukaisesti Loviisa hyväksyisi sopimuksen laajennuksen omalta osaltaan. Asia etenee vielä kaupunginhallituksen ja –valtuuston käsittelyyn.

Lautakunta käsittelee kokouksessaan lisäksi muun muassa koulu- ja päiväkotiverkon supistamiseen tähtäävän prosessin aikana saadut, tähänastiset palautteet ja antaa kaupunginhallitukselle yhteenvedon palautteen pohjalta.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslista 25.3.2020.

Kaavoituskatsaus elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnassa torstaina 26.3.

Torstaina 26.3.2020 kokoontuva elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta käsittelee kokouksessaan muun muassa kaavoituskatsausta, joka sisältää kaupungissa ja maakunnassa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavoitusasiat. Kaavoituskatsaus julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla.

Lautakunta antaa myös lausuntonsa päiväkoti- ja kouluverkkoselvitykseen.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta esityslista 26.3.2020.