Lausunto ydinvoimalan käyttöluvan jatkamisesta kaupunginhallituksessa 8.8.2022

Fortum on hakenut käyttölupaa Loviisan ydinvoimalalle vuoteen 2050 saakka. Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 8.8.2022 lausuntoa valtioneuvostolle hakemukseen liittyen. Kokouksessa käsitellään myös yleisen valmiussuunnitelman päivitystä.

Lausunto käyttölupien jatkamisesta

Fortum Power and Heat Oy on toimittanut 18.3.2022 kaksi käyttölupahakemusta valtioneuvostolle. Toinen koskee Loviisan voimalaitosyksiköitä (voimalaitos) ja toinen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta.
Loviisassa on kaksi voimalaitosyksikköä, jotka otettiin kaupalliseen käyttöön vuosina 1977 ja 1981. Käyttölupaa haetaan ydinvoimalaitosyksiköiden energiantuotantoon enintään vuoden 2050 loppuun saakka ja edelleen käyttölupaa laitosyksiköiden käytöstä poistoon enintään vuoden 2055 loppuun saakka sillä tavalla, jota poistoon valmistautuminen edellyttää. Lisäksi Fortum hakee lupaa käyttää ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisia rakennuksia ja varastoja tarvittavine laajennuksineen vuoden 2090 loppuun saakka. Voimassa olevat käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030. Lisäksi haetaan matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen käyttölupaa vuoden 2090 loppuun saakka. Voimassa oleva käyttölupa loppusijoituslaitokselle on voimassa vuoden 2055 loppuun asti. Valtioneuvosto on pyytänyt hakemuksista lausunnon Loviisan kaupungilta.

Valmiussuunnitelman päivitys

Loviisan kaupungin valmiussuunnitelmia on päivitetty yhteistyössä keskusten kanssa talven ja kevään aikana. Päivitysten yhteydessä valmiussuunnitelmien kokonaisuutta muokattiin siten, että kaupungin valmiussuunnitelmat muodostuvat yleisestä valmiussuunnitelmasta sekä keskusten ja toimintojen valmiussuunnitelmista ja ohjeista. Valmiussuunnitelman yleinen osa on kirjoitettu siten, että se voidaan käsitellä julkisena asiakirjana ja julkaista kunnan asukkaiden tiedoksi kaupungin verkkosivustolla sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on sen hyväksynyt. Valmiussuunnitelman muut osiot eivät ole julkisia (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 § 24). Valmistelijan ehdotus on että hallitus hyväksyy suunnitelman.