Loviisan kaupungin tilinpäätös 2019: Haasteiden ja yllätysten vuosi

Loviisan kaupungin talous on vajonnut syvemmälle kuin koskaan aiemmin. Vuoden 2019 tilinpäätös oli 9,15 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alkuperäisen talousarvion alijäämä oli 2,8 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen syy tulokseen oli se, että yhteisöverotulot jäivät huomattavasti arvioitua pienemmiksi.

Loviisan kaupungin yhteisöverotuloista on huvennut kahtena vuotena peräkkäin noin kolmasosa. Vuonna 2019 yhteisöverotulot olivat 3,9 miljoonaa euroa.

­–  Olemme nyt tasolla, joka on vain kolmasosan siitä, missä olimme vielä kolme vuotta sitten. Nyt olemme selvästi Uudenmaan keskiarvon alapuolella, kun aiemmin olimme selvästi keskiarvon yläpuolella, kertoo kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

Kunnallisverotulot vähenivät suhteessa talousarvioon 2019, mihin suurin syy on asukasmäärän väheneminen. Kunnallisverotulojen kokonaissumma nousi kuitenkin 1,5 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2018.

Valtionosuudet toteutuivat 650 000 euroa alkuperäistä talousarviota suurempina ja olivat 500 000 euroa suurempia kuin vuonna 2018.

Menot budjetoitua pienemmät

Kaupungin menot pysyivät 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua alhaisempina (111,7 miljoonaa euroa verrattuna 112,8 miljoonaan euroon).

– Vaikka huonosta tuloksesta ei voi syyttää budjetoitujen menojen ylitystä, joudumme tarkastelemaan myös kulupuolta. Tehtävälistalla korkeimpana tulevat olemaan menojen läpikäyminen ja työ korkeampien verotulojen puolesta. Ainakin sen jälkeen, kun olemme saaneet koronakriisin hoidettua mahdollisimman hyvin, toteaa Jan D. Oker-Blom.

Investoinnit ja poistot rasittavat kehittyvää kuntaa

Loviisan kaupunkia kehitetään aktiivisesti. Investoinnit tarkoittavat käyttötalouden kuormitusta ja lisääntynyttä lainanottoa.

– Infrastruktuuriin ja rakennuksiin investoiminen on sitä, mitä sekä haluamme että meidän pitää tehdä, koska uskomme tulevaisuuteen ja väestömäärän suotuisaan kehitykseen pitkällä aikavälillä. Haluamme panostaa kaupungin hyvinvointiin – kaikissa ikäryhmissä, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén.

Kaupunkikonserni teki hyvän tuloksen ja myös osinkotulot olivat aiempaa paremmat. Konserni jäi silti miinukselle Kymenlaakson Sähkö Oy:n merkittävästä tuloslisäyksestä huolimatta. Yhtiö on osakkuusyhteisö, ja Loviisan kaupunki on yhtiön suurin omistaja.

Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät

Tilinpäätöksen yhteydessä annettavan henkilöstöraportin mukaan kaupungin työntekijöiden terveysperusteisten poissaolojen määrä työpäivinä väheni huomattavasti vuonna 2019. Päivien määrä väheni lähes 1 700 työpäivällä eli noin 9 prosentilla vuodesta 2018.

– Elämme erittäin haastavia aikoja, mikä tulee näkymään työssä jaksamisessa, motivaatiossa ja tyytyväisyydessä. Juuri siksi on tärkeätä jatkaa esimerkiksi Great Place to Work -ohjelmassa, jonka tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisääminen. Viime vuoden saavutukset sairauspoissaolojen vähenemisessä auttavat nyt meitä pärjäämään haasteiden kanssa tänä vuonna, kiittää Jan D. Oker-Blom.

Loviisan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 30.3.2020 kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöstä.