Talousmetsien hakkuut ja hoitotyöt käsitellään maaseutulautakunnassa

Metsää - Skog

Maaseutulautakunta kokoontuu etäyhteyksin tiistaina 2.3.2021 ja käsittelee muun muassa talousmetsien hakkuita ja hoitotöitä vuonna 2021.

Loviisan kaupungin talousarviossa on puun myyntitavoitteena 220 000 €. Puu myydään pystykauppana, eli kasvavana metsässä ja ostaja vastaa korjuukustannuksista. Hakkuut ovat pääosin harvennuksia. Ehdotuksena on, että maaseutulautakunta hyväksyy suunnitellut hakkuut ja hoitotoimenpiteet ja antaa maaseututoimelle tehtäväksi kilpailuttaa puun myynti- ja hoitotyöt.

Lisäksi maaseutulautakunta hyväksyy vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Maaseutulautakunta keskustelee myös talousarviosta ja toiminnasta sekä antaa tarvittaessa lisäohjeistusta toimenpanoon.

Esityslistalla on tiedoksiantona, että loviisalaiset tiekunnat voivat hakea kunnossapitoavustusta ja perusparannusavustusta Loviisan kaupungilta. Talousarviossa on varattu 188 000 euroa yksityistieavustuksiin. Arvion mukaan 20 000 euroa menee vuoden 2021 perusparannusten avustamiseen ja loput rahoista jää loviisalaisten tiekuntien kunnossapitoavustuksiin. Tiedoksi on myös merkitty, että Loviisan, Kouvolan, Hämeenlinnan ja Sysmän maatalouslomitusalueet yhdistyvät ja Sysmän kunta toimii isäntäkuntana 1.1.2022 alkaen.

Maaseutulautakunnan esityslista 2.3.2021