Avverkningar och skötselarbeten i ekonomiskogarna behandlas i landsbygdsnämnden

Metsää - Skog

Landsbygdsnämnden sammanträder på tisdagen 2.3.2021 på distans och behandlar bland annat avverkningar och skötselarbeten i ekonomiskogarna år 2021.

I Lovisa stads budget är målet för virkesförsäljningen 220 000 €. Virket säljs på rot, vilket betyder att uppköparen köper virket från den växande skogen och står för kostnaderna som uppstår när virket tas ut ur skogen. Staden konkurrensutsätter virkesaffärerna årligen. Avverkningen görs i form av gallring på största delen av den yta som skall avverkas. Enligt förslaget ska landsbygdsnämnden godkänna de planerade avverkningarna och skogsvårdsarbetena och ger landsbygdsenheten i uppdrag att konkurrensutsätta virkesförsäljningen och skogsvårdsarbetena.

Dessutom godkänner landsbygdsnämnden verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2020. Landsbygdsnämnden diskuterar även budgeten och verksamheten och ger vid behov ytterligare riktlinjer till genomförandet.

På föredragningslistan finns till kännedom att väglagen i Lovisa kan ansöka om underhållsbidrag och grundförbättringsbidrag av Lovisa stad. I Lovisa stads budget har 188 000 euro reserverats för understöd av enskilda vägar. Det beräknas gå 20 000 euro till bidrag för grundförbättringar som utförs 2021. Resten av pengarna används till underhållsbidrag för väglag i Lovisa. Det antecknas också till kännedom att lantbruksavbytarservicens enheter i Lovisa, Kouvola, Tavastehus och Sysmä sammanslås och att Sysmä kommun fungerar som värdkommun fr.o.m. 1.1.2022.

Landsbygdsnämndens föredragningslista 2.3.2021