Loviisan kaupunki haluaa edistää loviisalaisten työllistymistä entistä tehokkaammin

Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta on päättänyt 16.2.2023 kokouksessaan seuraavaa:
Loviisan kaupunki haluaa edistää loviisalaisten työllistymistä entistä tehokkaammin ja laajemmin. Loviisa-lisän myöntämisen ehtoja on päivitetty vastaamaan paremmin loviisalaisten työllistymistä. Loviisa-lisää laajennettiin koskemaan myös oppisopimuksia, niihin kohdistuvalla Kohtaanto-lisällä.

Tutustu päivitettyihin sääntöihin ja ehtoihin alla olevissa linkeissä:

  1. Loviisa-lisän säännöt ja ehdot rekisteröityneille yhdistyksille ja yleishyödyllisille toimijoille
  2. Loviisa-lisän säännöt ja ehdot elinkeinotoimintaa harjoittaville yrityksille ja yhteisöille
  3. Loviisan kaupungin oppisopimuksen Kohtaanto-lisä, säännöt ja ehdot

Päivityksen tavoitteena on kohdentaa toimia työttömyyden varhaisempaan vaiheeseen ja madaltaa työnantajien kynnystä palkata loviisalainen työtön työnhakija tai loviisalainen toisen asteen opiskelija oppisopimuskoulutukseen.

Lisätietoa:

Loviisan kaupunki

Kaisu Lempinen
työllisyyskoordinaattori
p. 040 168 5283
tyollisyys@loviisa.fi

www.loviisa.fi/tyo-ja-elinkeino/tyollisyyspalvelut/tyonantajille