Lovisa stad önskar allt effektivare främja Lovisabornas sysselsättning

Näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa stad beslutade 16.2.2023 följande under sitt sammanträde:
Lovisa stad önskar främja effektivare och mer omfattande än tidigare sysselsättningen av Lovisabor. Villkoren för beviljande av Lovisatillägget har uppdaterats till att bättre motsvara Lovisabornas sysselsättning. Lovisatillägget gjordes mer omfattande till att även beröra läroavtal, med ett läroavtalsspecifikt matchningstillägg.

Ta del av de uppdaterade reglerna och villkoren från länkarna nedan:

  1. Regler och villkor för Lovisatillägget för registrerade föreningar och allmännyttiga aktörer
  2. Regler och villkor för Lovisatillägget för företag och sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet
  3. Lovisa stads Matchningstillägg för läroavtal, regler och villkor

Syftet med uppdateringen är att rikta åtgärder mot ett tidigare skede av arbetslöshet och att göra tröskeln lägre för anställning av en arbetslös Lovisabo eller en andra stadiets studerande från Lovisa i läroavtalsutbildning.

Ytterligare uppgifter:

Lovisa stad

Kaisu Lempinen
sysselsättningskoordinator
tfn 040 168 52 83
tyollisyys@loviisa.fi

www.loviisa.fi/sv/arbete-och-naring/sysselsattningstjanster/arbetsgivare/