Valkon päiväkodin uusien tilojen hankinta etenee

Valkon päiväkoti

Loviisan kaupunginvaltuusto myönsi joulukuussa 2022 määrärahat uudelle rakennukselle Valkon päiväkodille. Uusien tilojen hankinnan valmistelu on nyt täydessä vauhdissa.

Valkon päiväkodissa ilmeni kosteusongelmia vuoden 2021 lopussa. Eri vaiheiden jälkeen kattavat rakennetutkimukset päästiin toteuttamaan kesälomalla 2022 ja niiden perusteella varmistui uusien tilojen tarve syyskuussa 2022.

Vuosien 2023–2025 investointisuunnitelmassa päiväkodin uudelle tilaelementtirakennukselle on varattu 1,1 miljoonan euron määräraha. Suunnitelma hyväksyttiin 14.12.2022 kaupunginvaltuustossa, jonka jälkeen uusien tilojen hankinnan valmistelu pääsi kunnolla käyntiin.

Hankesuunnitelman tärkeitä liitteitä kuten rakennustapaselostetta ja tilaohjelmaa viimeistellään parhaillaan arkkitehtitoimiston kanssa. Päiväkodin henkilökunta on myös kommentoinut näitä. Uutta rakennusta on ehdotettu sijoitettavaksi joko vanhan päiväkotirakennuksen viereen tai Valkon monitoimitalon läheisyyteen. Tavoite on, että hankesuunnitelma olisi valmis hyväksyttäväksi maaliskuun loppupuolella, jonka jälkeen kilpailutus voidaan aloittaa.