Anskaffning av nya lokaler till Valkom daghem framskrider

Valkon päiväkoti

I december 2022 beviljade stadsfullmäktige i Lovisa stad anslag för en ny byggnad för Valkom daghem. Beredningen av upphandlingen av nya lokaler är nu i full gång.

I slutet av 2021 fick Valkom daghem fuktproblem. Efter olika skeden genomfördes omfattande undersökningar av konstruktionerna under sommarlovet 2022 och utifrån dem bekräftades i september 2022 behovet av nya lokaler.

I investeringsplanen för 2023-2025 har ett anslag på 1,1 miljoner euro reserverats för den nya elementbyggnaden för daghemmet. Planen godkändes av stadsfullmäktige 14.12.2022, varefter beredningen för upphandlingen de nya lokalerna kunde börja på allvar.

Viktiga bilagor till projektplanen, så som byggnadssättsbeskrivningen och lokalplanen, håller för närvarande på att färdigställas tillsammans med en arkitektbyrå. Dessa har också kommenterats av personalen på daghemmet. Den nya byggnaden har föreslagits att placeras antingen invid den gamla daghemsbyggnaden eller i närheten av Valkom allaktivitetshus. Målet är att projektplanen är klar för godkännande i slutet av mars, varefter upphandlingsförfarandet kan inledas.