Detaljplanförslag till påseende och en stranddetaljplan aktualiserad

Förslaget till ändring av detaljplan, stadsdel 20 Liljendal, kvarteret 10, Sävträsk (Krogarvägen/Dunkavägen), finns offentligt framlagt 15.3.–15.4.2018. Till handlingarna kommer du här. Medelst tekniska nämndens beslut har följande stranddetaljplan aktualiserats: – Stranddetaljplan, Tjuvö, Teerimäki Programmen för deltagande och bedömning, som berör…

Påverka vattnen – väsentliga frågor och arbetsprogram för vattenvården samt miljörapport

Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltning förutsätter att en förvaltningsplan uppgörs för vattenförvaltningsområden. I förvaltningsplanerna framställs målsättningar och åtgärder för vattenvårdsarbetet för sex år framåt. Förvaltningsplanerna fram till 2021 godkändes i stadsrådet år 2015. Nu granskas de att gälla för åren 2022-2027. För denna beredning har man tagit fram dokument där väsentliga frågor för vattenvården behandlas, tidtabell och arbetsplan för planeringen presenteras samt där förverkligandet av miljökonsekvensbedömning enligt SMB-lagen inleds.

Alla har möjlighet att framföra sina åsikter om de framlagda dokumenten till och med 9.7.2018 kl. 16.

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen päätös