Oppilaskuljetukset

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti jo olemassa olevaa julkista liikennettä. Jos julkista liikennettä ei voida käyttää, kuljetukset hoidetaan tilausliikenteellä tai takseilla.

Muutoksia koulukuljetuksiin 14.-29.5.2020

Koulukuljetukset linja-autoilla toimivat 14.-29.5.2020 normaalin aikataulun mukaisesti.

Poikkeuksena Kotka – Loviisa klo 14.25- Porvoo – Helsinki vuoroauto, joka ei liikennöi. Tilalla ajaa Tidstrandin tilausajo, joka lähtee linja-autoasemalta klo 14.45 ja menee Vanhaankylään.  Lisäksi klo 14.25 lähtee tilausajo (Eriksson), joka ajaa Loviisan linja-autoasemalta Koskenkylän kaupalle.

Lisävuoroja ajetaan aamulla klo 7.45 Valko-Loviisa ja iltapäivällä klo 14.25 Loviisa-Valko välillä (Kymen Charterline) sekä aamulla noin klo 8.00 Tesjoki-Loviisa ja iltapäivällä klo 14.25 Loviisa-Tesjoki välillä (Tidstrand).

 

 

Loviisan kaupungissa oppilailla on oikeus maksuttomaan kuljetusetuuteen heidän vakituisesta, väestörekisteriin merkitystä asuinpaikastaan kaupungin osoittamaan lähikouluun, kun

  • kun koulumatka on yli kolme kilometriä (esiopetus ja vuosiluokat 1–3)
  • kun koulumatka on yli viisi kilometriä (vuosiluokat 4–9)
  • kun oppilas kulkee lautakunnan vahvistamia vaarallisia tieosuuksia pitkin.

Päätöksen kuljetusetuudesta näissä tapauksissa tekee koulun rehtori tai johtaja ilman eri hakemusta.

Taksiliikenteen ja tilausliikenteen reitit aikatauluineen ovat saatavilla kouluilta ennen koulutyön alkua, julkisen liikenteen aikatauluista tiedotetaan Matkahuollon sivuilla.

Tilapäisistä ja harkinnanvaraisista kuljetusetuuksista tehdään erillinen hakemus sivistyskeskukseen

  • koulutien ollessa vaikea ja rasittava (edellyttää asiantuntijalausuntoa)
  • terveydellisistä syistä, tapaturmista tai sairastumisista johtuen (edellyttää lääkärinlausuntoa).