Villekulla daghem

Villekulla on ruotsinkielinen päiväkoti Loviisan sydämessä.

Yhdessäoloa – lapsi kaiken keskiössä

Päiväkodin varhaiskasvatuksellinen painopiste on vuorovaikutus ja ilmaisun taidoissa. On tärkeää, että lapset kokevat tulla kuulluksi ja että heidän aloitteisiinsa vastataan. Kielen käyttötaitoja ohjataan ja henkilökunta käyttää kieltä lasten kanssa monipuolisesti eri tilanteissa. Lapset saavat tutustua luovasti musiikilliseen, kuvalliseen ja keholliseen ilmaisuun.