Päiväkoti kymmenelle ryhmälle rakennetaan rata-alueelle

Kaupunginvaltuusto käsitteli uuden keskustapäiväkodin hankesuunnitelmaa kokouksessaan 16.11.2022 noin puolitoista tuntia. Sekä päiväkodin paikasta että koosta äänestettiin ja keskusteltiin vilkkaasti. Rakennuspaikaksi valittiin rata-alue äänin 21–13. Päiväkodin suuruudeksi valittiin äänin 29–6 pienempi vaihtoehto, eli päiväkoti kymmenelle ryhmälle. Näin Määrlahden päiväkoti ei lähtökohtaisesti muuta osaksi uutta kokonaisuutta. Kustannusarvio on noin 7,7 miljoonaa euroa, ja suunnitelmana on ottaa päiväkoti käyttöön vuonna 2025.

Raatihuoneen remontti valmistuu – asiakaspalvelu suljettuna henkilökunnan muuton ajan 16.–20.9.2022

Raatihuoneelle takaisin muuttaa kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia, talousyksikkö, kielenkääntäjät, viestintä ja henkilöstöhallintotiimi. Tietoliikenneyhteyksistä vastaava ICT-yksikkö muuttaa Seurahuoneelta syyskuun lopussa. Raatihuoneen saneeraus alkoi 14.3.2022. Raatihuoneen viemäriputkistot, vesi- ja sähköjohdot sekä tietotekniset yhteydet saneerattiin. Vanhaa valtuustosalia remontoidaan edelleen, ja muitakin pienempiä korjaustöitä jatketaan vielä…

Uudessa elinvoimafoorumissa kehitetään Loviisan elinkeinoelämää

Loviisaan on Loviisan Yrittäjät ry:n aloitteesta perustettu uusi elinvoimafoorumi, johon osallistuvat myös päättäjät, Loviisan kaupunki sekä kehitysyhtiö Cursor Oy. Kerran kuussa pidettävät pyöreän pöydän kokoukset tiivistävät entisestään yhteistyötä Loviisan elinkeinoelämän kehittämiseksi.