TYP

Itä-Uudenmaan työllistymistä edistävä monialainen yhteistyöverkosto (TYP) toimii Askolassa, Lapinjärvellä, Loviisassa, Myrskylässä, Porvoossa, Pukkilassa ja Sipoossa.

Monialainen yhteispalvelu on tarkoitettu

  • yli 25-vuotiaille työttömille, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea vähintään 300 päivää tai ovat olleet yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta työttömänä
  • alle 25-vuotiaille nuorille, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään kuusi kuukautta.

Muiden työttömien työllistämisestä vastaa TE-toimisto.

Asiakkaat ohjautuvat palveluun joko työ- ja elinkeinotoimiston tai sosiaalitoimen tekemän palautearvion perusteella.

TYP tarjoaa työllistymistä edistävää neuvontaa, ohjausta ja palveluita.

Palvelut perustuvat asiakkaan tilanteeseen ja tavoitteisiin koostuen

  • osaamisen kehittämisestä
  • terveydentilan selvittämisestä
  • työkyvyn arvioinnista
  • elämänhallinnan vahvistamisesta tai kuntoutumisesta.