Kesätyöseteli

Loviisan kaupunki tukee myös vuonna 2023 Loviisassa toimivia työnantajia näiden palkatessaan loviisalaisia nuoria kesätöihin.

Kesätyöseteli on Loviisan kaupungin 300 euron tuki työnantajille, jotka palkkaavat vuosina 2005–2007 syntyneen loviisalaisen nuoren kesätyöhön. Rahaa on varattu yhteensä 67 nuoren työllistämiseen.

Kesätyöseteliin liittyvistä käytännön toimenpiteistä vastaa Ohjaamossa Samira Al-Far, samira.al-far@loviisa.fi, puh. 0440 555 885.

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot

 1. Kesätyösetelijärjestelmä koskee loviisalaisia vuosina 2005–2007 syntyneitä nuoria.
 2. Työnantajana voi olla yritys, yhteisö tai järjestö. Työnantajana ei voi toimia kotitalous tai yksityishenkilö.
 3. Kaupungin työnantajalle maksaman tuen määrä on 300 €/nuori. Samalle nuorelle saa tukea vain kerran.
 4. Kaupungin kesätyöntekijäksi palkattua nuorta ei voi palkata kesäsetelillä töihin.

Palkkaus ja työaika

 1. Työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa.
 2. Työsuhteen keston tulee olla vähintään 2 viikkoa (10 työpäivää) ja siitä maksettava bruttopalkka vähintään 450 €/kaksi viikkoa, kuitenkin noudattaen TES:n mukaista vähimmäispalkkaa. Työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista. Kesätyösetelillä palkattavat nuoret ovat kesäharjoittelijoita. Toivottavaa olisi, että nuori saisi pidemmän työsopimuksen, vaikka kaupungin tuki onkin kahdelle viikolle.
 3. Päivittäisen työajan tulee olla vähintään 6 tuntia. Työpäivän keskellä annetaan vähintään 30 minuutin ruokatauko, joka ei sisälly työaikaan.
 4. Työsuhteen tulee olla voimassa 1.6.–31.8.2023 välisenä aikana. Työjakson ei tarvitse olla yhtämittainen.

Kesätyösetelin hakumenettely

 1. Kesätyöseteliä käyttöönsä toivova työnantaja hakee seteliä Ohjaamosta Samira Al-Farilta, samira.al-far@loviisa.fi, puh. 0440 555 885.
 2. Kesätyösetelit myönnetään hakujärjestyksessä.
 3. Kesätyösetelitukea saavat työpaikat ovat nähtävillä www.loviisa.fi
 4. Nuori hakee vapaana olevaa kesätyöpaikkaa suoraan työnantajalta.
 5. Työsopimuksen synnyttyä työnantaja vahvistaa Ohjaamon sähköpostilla tai puhelimitse käyttävänsä myönnetyn/myönnetyt setelit.
 6. Kesätyön päätyttyä työnantaja laskuttaa viimeistään 31.10.2023 kaupungilta 300 € korvauksen käytettyä kesäseteliä kohden. Laskuun liitetään kopio työsopimuksesta ja palkkakuitista.