Sysselsättningstjänster

Sysselsättningstjänsterna är en stöd- och sakkunnigenhet vars verksamhet är avsedd för arbetssökande, arbetsgivare och intressentgrupper.

För långtidsarbetslösa erbjuds individuella handlednings- och träningstjänster. För arbetsgivarna erbjuds skräddarsydda tjänster för att möjliggöra sysselsättning.
Sysselsättningstjänsterna har som mål att främja sysselsättningen av arbetslösa Lovisabor. Tjänsterna erbjuds som ett multiprofessionellt samarbete. Fyra olika verkstäder och samarbetet med arbetsgivarna utgör hörnstenarna.

Sysselsättningstjänsterna och/eller socialarbetet samt arbets- och näringsbyrån bedömer tillsammans med klienten vilket klientens servicebehov är samt deltar i planeringen av serviceprocessen och dess uppföljning.

Vi svarar på klienternas sysselsättningsbehov till exempel med arbetsträning, rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning eller lönesubventionerat arbete. Klienten kan behöva utbildning, verksamhet på arbetsverkstad eller arbetspraktik på lokala företag.

Sysselsättningstjänsterna

  • koordinerar och utvecklar förverkligandet av stadens sysselsättningstjänster
  • ansvarar för att sammanjämka tjänsterna med de tjänster för sysselsättningsskötsel som intressentgrupper erbjuder
  • främjar klientens sysselsättning i företag, i föreningar eller på staden till exempel med hjälp av att för klienten utveckla kompetensen, undersöka hälsotillståndet, bedöma arbetsförmågan, förstärka livshanteringen eller genom att ge rehabilitering.