För arbetsgivare

För arbetsgivare beviljas ett Lovisatillägg för anställande av en arbetslös som fått arbetsmarknadsunderstöd i över 300 dagar.

Lovisatillägg beviljas till företag, föreningar, stiftelser och privata arbetsgivare.

Förutsättningen för att tillägget beviljas är att arbetsgivaren anställer en långtidsarbetslös (som fått arbetsmarknadsunderstöd i över 300 dagar) som bor i Lovisa till ett anställningsförhållande och att arbets- och näringsbyrån har beviljat lönesubvention för detta. Tillägget beviljas för högst sex månader.

Lovisatillägget uppgår till 300 euro per månad 2019.